Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Industri vid vatten
Foto: Pxabay.com

BIOMIMIC - Innovativa biotekniska metoder för utvinning av metaller

Europa står inför utmaningen att säkra en hållbar tillgång till metaller. Detta projekt utvecklar kostnadseffektiv teknik för att extrahera metaller i avfallsströmmar – metaller som i dag deponeras eller slutar som farligt avfall.

BIOMIMIC logo
Foto: RISE

Syfte och mål
Det huvudsakliga målet med projektet är att skapa och validera nya biotekniska metallurgiska metoder som har potential att koncentrera metaller i en utspädd lösning samtidigt som återstoden är fri från giftiga substanser.

Utmaning
Projektet adresserar problem kring komplexa avfallsprocesser där metallerna finns i låga koncentrationer. 

Lösning
BIOMIMIC kommer att resultera i biotekniska metoder för metallutvinning från farligt avfall med hjälp av specialutvecklade mikroorganismer samt med en ny innovativ reaktordesign. Processen för att effektivt och selektivt utvinna metaller utvecklas och utvärderas samtidigt som sulfat avlägsnas från restvattnet.

Effekt
Projektets förväntade effekter inkluderar att:

  1. ta Sverige till framkant inom hållbar utvinnings- och processteknologi
  2. öka konkurrenskraften, skapa ökat värde av avfall och nya jobb
  3. låsa upp stora volymer av råmaterial medan man samtidigt reducerar vatten, energi och koldioxidavtrycket
  4. träna upp forskare att utveckla BIOMIMICs upptäckter och
  5. bidra till att nå europeiska innovationsmål för råmaterial.
     

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Erika Lönntoft

Kontaktperson

Erika Lönntoft

Projektledare

Läs mer om Erika

Kontakta Erika
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.