Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Biomassa till energi och biokol för ett klimatsmart jordbruk

Omställningen från fossilbaserad till biobaserad ekonomi kräver en effektiv användning av biobaserade råvaror vilket kan göras genom att utvinna fler och mer värdefulla produkter än tidigare. Istället för att enbart utvinna värme genom förbränning kan bioråvaran omvandlas till biodrivmedel, el eller biokol samtidigt som värme genereras.

Syfte och mål
Det övergripande syftet med projektet är att bidra till ett mer effektivt nyttjande av lantbrukets råvaror och restprodukter. Projektets mål är att öka kunskapen om tillgänglig teknik för effektiv produktion av energi och biokol på gårdsnivå samt att öka kunskapen om biokol och dess kvalitet kopplat till dess funktion i jordbruket, t.ex. inom växtodling, mark- och vattenrening samt biogasproduktion.

Utmaning
Att utveckla en produktionskedja med effektivt nyttjande av biomassaråvaran samt att utveckla fler användningsområden för biokol inom jordbruket.

Lösning
Kunskap om biokol, dess kvaliteter, produktionstekniker och roll i produktmixen vid produktion av värme och el görs tillgänglig för lantbrukare och andra intressenter. Nya frågor och användningsområden identifieras.

Effekt
Projektet kommer att underlätta för aktörer inom lantbruket att ta ställning till vilken teknik, biokolprocess och biokolkvalitet som kan passa in i deras verksamhet. Detta genom att besvara vilka olika tekniklösningar och processer som finns på marknaden och vilka produkter – d.v.s. fördelningen mellan olika biokol, brännbara gaser och aska samt vilken biokolkvalitet – som kan erhållas och vilka kvaliteter som lämpar sig för olika ändamål inom lantbruket.

Sammanfattning

Projektnamn

Biomassa till energi och biokol

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2023-05-30

Partner

CEWARO AB

Finansiärer

Jordbruksverket

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla

Kontaktperson

Susanne Paulrud

Senior forskare

Läs mer om Susanne

Kontakta Susanne
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.