Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bild

Bioenergy and co-production of transportation fuels and chemicals

Forskning och teknisk utveckling om bioenergi och kemikalier. Resultaten kommer att bidra till att minimera kostnader och miljöpåverkan genom effektiv användning av energi och biomassa, maximera volym och kvalitet genom produktionseffektivitet och lönsamhet, möta samhällsbehov med produkter från skoglig biomassa och möjliggöra cirkulär ekonomi.

Bioenergi och biobaserade kemikalier och transportbränslen ligger högt på den politiska agendan idag som ett sätt att minska utsläppen av fossilbaserad koldioxid, öka användningen av förnybara material och utnyttja lokala resurser. Bioenergi-omvandlingstekniken måste öka lönsamheten genom att använda billiga bränslen och minska utsläppen. Vi kommer att ta itu med bioenergikonvertering, samt process- och råmaterialval och optimering för biobaserade transportbränslen. Det kommer även att läggas vikt vid identifiering av samproduktionsvägar för att producera kemikalier för att förbättra lönsamheten och underlätta kommersiell introduktion.


Sammanfattning

Projektnamn

Bioenergy transportation fuels

Status

Pågående

Område

Bioraffinaderi

RISE roll i projektet

RISE leder konsortium och projekt

Projektstart

Varaktighet

Januari 2018 – december 2020

Total budget

Cirka 16 MSEK inklusive in-kind-bidrag

Partner

Ett konsortium med RISE och 3 företag

The UN sustainable development goals

Genomförande och globalt partnerskap
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Hållbar konsumtion och produktion

Fredrik Aldaeus

Kontaktperson

Fredrik Aldaeus

Senior research associate

+46 10 228 45 40
fredrik.aldaeus@ri.se

Läs mer om Fredrik