Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Bioekonomi i södra Östersjöområdet - biobaserad innovation & grön tillväxt

Det finns ett ökat intresse bland SMF för bioekonomi och biomassbaserade produkter men de saknar kunskap inom området och innovationskapacitet. Projektet kommer att driva på utvecklingen av nya biomassbaserade produkter och bana väg för tillväxten av bioekonomin i södra östersjöområdet med utgångspunkt i innovationspotentialen för SMF.

Syfte och mål

BioBIGG-projektets syfte är att mobilisera innovationspotentialen kopplat till outnyttjade och nya biologiska resurser, särskilt biprodukter och restströmmar längs de agroindustriella värdekedjorna i södra Östersjöområdet. Målet är att stärka innovationsförmågan för små och medelstora företag genom gränsöverskridande kunskapsöverföring, rådgivande verksamhet och innovationsverksamhet för att förbereda pilotprojekt och investeringar.

Utmaning

Det finns ett växande intresse bland små och medelstora företag för bioekonomi och biomassbaserade produkter, men de saknar kunskap om bioekonomi, konkreta lösningar och innovationskapacitet.

Lösning

BioBIGG-projektet kommer att stärka innovationsförmågan för små och medelstora företag inom bioekonomiområdet genom gränsöverskridande kunskapsöverföring, rådgivande verksamhet och förberedelse av pilotprojekt och investeringar.

Effekt

BioBIGG-projektet kommer att lyfta fram attraktiva affärsmöjligheter för små och medelstora företag för produktion av innovativ mat, icke-livsmedelsprodukter och bioenergiproduktion, baserat på regionalt tillgängliga resurser och innovationspotentialer. Projektet ska samtidigt stärka små och medelstora företags innovationsförmåga och minska föroreningarna i södra Östersjöområdet, med hjälp av gränsöverskridande kunskapsöverföring, rådgivande aktiviteter och innovationsverksamhet för förberedelse av pilotprojekt och investeringar. Därigenom kommer projektet att driva på utvecklingen av nya biomassbaserade produkter och bana väg för tillväxten av bioekonomin i södra östersjöområdet.

Sammanfattning

Projektnamn

BioBIGG

Status

Avslutat

Region

Region Skåne

RISE roll i projektet

Arbetspaketsledare och projektmedarbetare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

2 miljoner Euro

Partner

Universitetet i Greifswald, Gdansk tekniska universitet, FNR, SLU

Finansiärer

Interreg South Baltic

Projektets webbplats

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
14.Hav och marina resurser
Johanna Olsson

Kontaktperson

Johanna Olsson

Senior projektledare

Läs mer om Johanna

Kontakta Johanna

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.