Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Biodrivmedel från jordbrukets sidoströmmar och omväxlingsgrödor

Vi behöver mer hållbara biodrivmedel i transportsektorn för att nå upp till våra klimatpolitiska mål. I detta projekt studerar vi biodiesel och biobensin, som produceras av gräs och halm från jordbruket. Projektet består av processtekniska delar med experiment i liten skala, konceptutveckling samt analys av miljöpåverkan och kostnader.

Projektets syftar till att öka råvarutillgången genom att finna inhemska förnybara råvaror för framställning av biodrivmedel, samt utveckla tekniken för produktion av biodrivmedel. Fokus i detta projekt är att producera etanol via jäsning samt bioolja via så kallad hydrothermal liquefaction (HTL). Biooljan uppgraderas så att den kan blandas in i ett konventionellt raffinaderi. Delar av projektet är en nationell fortsättning på ett internationellt EU-projekt, AGROinLOG vilket gör att aktiviteterna i projektet kommer att kunna ta hem och utveckla kunskap och kompetens från internationella aktörer.

Vi behöver snabbt hitta hållbara och förnybara råvaror för att både upprätthålla och skapa marknaden för biodrivmedel. För att säkra råvarutillgången ska vi utvärdera vall som omväxlingsgröda som komplement till halm. Projektets genomförande fokuserar på insatser inom områdena fraktionering av råvaran, uppgradering av bioolja till biodrivmedel, konceptutveckling samt systemstudier kring kostnader och miljöpåverkan.

Sammanfattning

Projektnamn

Biodrivmedel av gräs och halm

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

2018-2020

Total budget

3,8 miljoner

Partner

Preem, Lantmännen

Finansiärer

Energimyndigheten

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
Serina Ahlgren

Kontaktperson

Serina Ahlgren

Forskare

+46 70 630 70 13

Läs mer om Serina

Kontakta Serina
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.