Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

BioCleanPaint

I BioCleanPaint arbetar vi med att minska klimatpåverkan från industriella ytbehandlingsprocesser. genom att undersöka möjligheten att 1) byta ut fossilbaserade lösningsmedel till lösningsmedel från förnyelsebara råvaror 2) öka andelen återvunnet lösningsmedel i processen genom att testa olika regenereringsmetoder.

I de flesta målerier används idag rengöringsvätskor i form av lösningsmedelsblandningar för rengöring av appliceringsutrustning och färgdistributionssystem. 

Flertalet rengöringsvätskor innehåller lösningsmedel som tillverkas av fossilbaserade råvaror som xylen och etylbensen. Halten aromatiska kolväten är också hög. Genom byte till rengöringsvätskor tillverkade av förnyelsebara råvaror kan klimatpåverkan minska och arbetsmiljön förbättras samtidigt som volymerna lösningsmedel som skickas till förbränning minskas. 
I det här projektet kommer klimatpåverkan att utvärderas med hjälp av livscykelanalys, LCA. En mjukvara i form av ett formuleringsverktyg baserat på Hansens löslighetsparametrar är tidigare utvecklat av RISE och kommer att användas för att identifiera alternativa lösningsmedel med likartade löslighetsegenskaper som de som används idag.

Projektet kommer också undersöka möjligheten att öka mängden återvunnet lösningsmedel och på så vis minska klimatpåverkan genom minskad användning av lösningsmedel.

Sammanfattning

Projektnamn

BioCleanPaint

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

2,5 år

Partner

Circhem AB, Envirostripp Chemicals AB, Provexa Technology AB, Saab AB, Scania CV AB, Stena Recycling AB, Volvo Lastvagnar AB, YTAB

Finansiärer

Vinnova

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Charlotte Ireholm

Kontaktperson

Charlotte Ireholm

Forskare

+46 10 228 47 44

Läs mer om Charlotte

Kontakta Charlotte
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Jan Skogsmo

Kontaktperson

Jan Skogsmo

Forskare

+46 10 228 46 98

Läs mer om Jan

Kontakta Jan
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.