Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Lignin - en värdefull biprodukt från massabruket

Biobaserade material från sulfatlignin

Projektet har som mål att bana väg för storskalig produktion av termoplast och härdplast ur en biprodukt från massaframställning, sulfatlignin. Möjligheterna att integrera plasttillverkningen med en massafabrik kommer att undersökas. En implementeringsplan kommer att sedan att utformas för att introducera det nya processkonceptet till de brasilianska och svenska marknaderna.

Syftet med detta svensk-brasilianska samarbetsprojekt är att använda biprodukten lignin från sulfatmassabruk för att skapa värdefulla bioplast- och hartsmaterial. Angreppssättet är att modifiera ligninets egenskaper genom reaktiv blandning / extrudering och reaktionsextraktion.

Projektet siktar på att, i samarbete med slutanvändare, utveckla olika lignin-bioplaster för användning i produkter som agrofilmer, bildetaljer eller möbler. Ett annat mål med projektet är att utveckla trälim för sammansatta träprodukter som plywood, OSB och gipsskivor.

Ett framgångsrikt projekt kommer att generera nytt värde för massa- och papperssektorn. Dessutom kommer resultaten att bidra till övergången till ett biobaserat samhälle genom att utveckla alternativ till fossilbaserad plast och harts.

Sammanfattning

Projektnamn

LignoMat

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator och WP-ledare för WP5 ligninupparbetning

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

51,9 MSEK

Partner

Valmet, Klabin, RenCom, SENAI Innovation Institute on Biosynthetic / SENAI CETIQT, Federal Rural University of Rio de Janeiro

Finansiärer

Vinnova, Finep

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
Katarina Ohlsson

Kontaktperson

Katarina Ohlsson

Enhetschef

Läs mer om Katarina

Kontakta Katarina
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.