Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

BIM4EEB – AR- och sensorteknik för snabb kartläggning av byggnader

BIM4EEB är ett EU-finansierat utvecklingsprojekt som utvecklar digitala verktyg och processer för att stödja renoveringsindustrin i befintliga byggnader. Det BIM-baserade verktygskonceptet integrerar ett effektivt informationsflöde genom digitala 3D-modeller som leder till förbättrade arbetsprocesser avseende kvalitet, noggrannhet och tid.

BIM

SYFTE OCH MÅL

Det generella syftet med BIM4EEB är att föreslå metoder och verktyg för att överbrygga nuvarande barriärer som kan uppkomma i olika skeden inom renoveringsprocessen. 

1. Effektivisera renoveringsprocessen

2. Öka marknadens tillgänglighet i Europa av digitala verktyg för en digital byggmiljö.

3. Snabbare datainsamling och processarbete.  

4. Öka samverkan mellan olika intressenter och verktyg, och harmonisera användandet av dataformat vid utbyte av information.

Projektets huvudresultat innefattar riktlinjer för BIM implementering och en enkel praktisk och operativ plattform för ett centralt utbyte av information, nämligen Common Data Environment (CDE).

 

UTMANINGAR

En av 2000-talets globala utmaningar är att garantera adekvata boendemiljöer för den åldrande befolkningen som behöver så lite påverkan som möjligt under nödvändiga renoveringsprocesser i sina bostäder. BIM4EEB skulle kunna vara en lösning för att möta dessa behov och tillhandahålla kortare renoveringstider, system för bästa komfort och miljö samt reducerade kostnader. Det skulle medföra en enklare renoveringsprocess för samtliga intressenter.

 

LÖSNING

RISE utvecklar tillsammans med CGI ett digitalt sensor- och AR-verktyg för snabb kartläggning av byggnader. Det består av en kombination av AR-verktyg och sensorverktyg som kan läsa av geometriska data, installationer i väggar, reglar och ledningar samt material. AR-verktyget ger en tredimensionell bild för den information som efterfrågas och visualiserar den för användaren. Verktyget integrerar mätdata i en 3D-miljö och ger information till BIM Management System för vidare information till övriga digitala renoveringsverktyg.

Genom att hitta ej synliga installationer kan man snabbt få en bild av de befintliga installationerna och därmed effektivisera renoveringsarbetet. Om det skulle saknas befintliga ritningar i byggnader så kan detta AR-verktyg tack vare 3D-miljön ändå ge en komplett bild av byggnaden. Genom att kombinera mätningar och visualisering med övriga syftar projektet till att renoveringsarbetet blir noggrant, snabbt och kostnadseffektivt. Tid och kostnadsbesparingarna erhålls huvudsakligen genom att inte behöva återskapa planerings- och ritningsunderlag. De utvecklade verktygen ska vara användarvänliga och kunna importera data till BIM Management System på ett effektivt sätt.

Validering av verktyget ska ske vid tre olika demonstrationsplatser (demo-sites) i olika klimatzoner inom Europa för bästa möjliga utvärdering av resultat.

Demonstrationsplatserna har valts ut i tre europeiska länder Italien, Polen och Finland som alla har olika klimat sett ur ett årsperspektiv. Projektet vilar på en användarcentrerad profil för olika involverade användare: intressenters såsom arkitekter, konstruktörer, designer, byggföretag och serviceföretag. Alla dessa intressenter förväntas ha nytta av implementationen av BIM-baserade processer i renoveringsarbetet, till stor nytta även för de boende. Byggnaderna på de tre fallstudieplatserna består av bostadslägenheter i allmännyttiga bostadsföretag.

 

EFFEKT

 • En reducering av renoveringsarbetestiden med minst 15-20% jämfört med dagens arbetsprocesser.
   
 • Ökning av marknadsupptaget i Europa, genom att öka takten i industrins utnyttjande av BIM-processen i renoveringsarbetet, särskilt inom de konstruktions -och renoveringsföretag med ett mål på 50% av sina affärer inom renovering baserade på BIM.
   
 • Skapande av goda exempel för konstruktions- och ombyggnadssektorn med nytta för operatörerna och associerade intressenter såsom arkitekter, designers och planerare.  
   
 • En ny generation av kunniga medarbetare blir en tillgång i renoveringsbranschen och det gynnar små- och medelstora företag samt mikroföretag att utvecklas inom konstruktionssektorn och applicera systemisk syn inom renovering.
   
 • Över 95% av byggsektorn i Europa består av SME, (små- och medelstora företag). De kommer dra direkt nytta av ökade investeringar i ombyggnationer inom Europa de närmaste åren. De flesta nya jobb som genereras genom implementation av ombyggnationer går till små och medelstora företag med lokal förankring. Här kan BIM4EEB tydligt bidra med lokal företagsutveckling.

Sammanfattning

Projektnamn

BIM4EEB

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Deltagare

Projektstart

Varaktighet

06/30/2022

Partner

PoliMi, VTT, Solintel, RISE, UCC, iERC, Suite5, OneTeam, TUD, Caverion, Visualynk, ACE-CAE, CGI, Region Lombardia, ALER, Prochem

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

5.Jämställdhet
7.Hållbar energi för alla
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
17.Genomförande och globalt partnerskap