Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Bilda en innovationsgrupp för svenska viner (SVEVIN)

Den svenska vinindustrin är fortfarande relativt liten jämfört med andra länder, men som nämnts växer den snabbt. Ändå kan denna bransch växa snabbare om den är kopplad till innovation, särskilt de små vingårdarna.
Projektet syftar till att uppnå följande mål:
- Produktion av svenska viner med standardiserad och konsekvent kvalitet över flera år.
- Skapa det fingeravtrycket av svenska viner

Enligt Föreningen Svenska vins rapport från 2018, fanns det ca 100 hektar vingård inom Sverige år 2017. De första vingårdarna etablerades 1999 och har sedan dess vuxit till över 200 vingårdar, varav nästan 30% har planterats de senaste 5 åren. Däremot finns endast 76 företag som är registrerade som vingårdar i Företagsregistret (SCB) och av dessa är endast 40 väletablerade på den svenska marknaden. Föreningen Svenska vin ställer prognosen att antal odlingshektar, anställda och antal kommersiella vingårdar kommer att fortsätta öka.

Ändå är lönsamhet ett bekymmer för svensk vinindustri (endast 19% ansåg lönsamheten vara bra eller mycket bra), på grund av konkurrens med internationella viner och variation i lokala produkters kvalité de senaste åren.

Den svenska vinindustrin är fortfarande relativt liten jämfört med andra länder, men som nämnts växer den snabbt. Ändå kan denna bransch växa snabbare om den är kopplad till innovation, särskilt de små vingårdarna. Vinframställning är ett riskabelt förehavande, eftersom druvor endast skördas en gång per år. Detta, tillsammans med den höga druvvariationen, som är relaterad till klimatförhållandena men också till vinmakarens val, kan leda till produktion av misslyckade eller lågkvalitativa viner och små vingårdar har inte råd att testa och göra prov.

I många "väletablerade" vinländer har vinindustrin och universitet eller forskningsinstitut (som Australian Wine Research Institute - AWRI) samarbetat i många år. Dessa samarbeten har framgångsrikt stött druvodlare och vinmakare, vilket ger praktiska lösningar och kunskapsöverföring från innovationsprojekt.

Målet är att producera ett konsekvent högkvalitativt svenskt vin som kan konkurrera med det stora utbudet av internationella viner som finns på den svenska marknaden. För att uppnå detta är det nödvändigt att förstå den svenska druvsmakpotentialen och hur användningen av olika traditionella och innovativa vinframställningstekniker kan påverka dess kvalitet. Kvaliteten på råmaterialet (valda druvkulturer) behöver standardiseras för att utveckla de önskade sensoriska egenskaperna i de högkvalitativa vinerna som projektet är ämnat att utveckla.

För att uppnå ovannämnda mål, kommer projektet att innehålla följande beståndsdelar:

  • Utvärdering av effekten av den kemiska profilen för valda druvkulturer på kvalitetsegenskaperna hos de slutliga vinerna (stilla och mousserande viner)
  • Förbättring av vinkvaliteten genom att optimera skräddarsydda vinframställningsprocesser
  • Förbättring av den typiskt svenska vinets smak genom lagring i kontakt med svensk ek.
  • Tillämpning av vinodlingsmetoder för internationella vinorganisationer (OIV)
  • Global affärsplan för värdekedjan från odling till marknad (lönsamhetsbedömning från lokala och internationella marknader).

 Sammanfattning

Projektnamn

Bilda en innovationsgrupp SVEVIN

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Project manager

Projektstart

Varaktighet

4 months

Total budget

80000

Finansiärer

http://www.jordbruksverket.se/

Projektmedlemmar