Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Behovsstyrd ventilation och värmeåtervinning i bostadshus

Nya ekodesign- och energimärkningsregler för central fastighets- och bostadsventilation premierar tydligt aggregat som är anpassade för behovsstyrning av ventilationen. Det saknas kunskap och erfarenheter kring behovsstyrning av ventilation i bostäder. Projektet avser att ta fram en effektiv metod att behovsstyra ventilation i bostäder.

Syfte och mål

Projektet avser att identifiera reglertekniska parametrar och funktioner som säkerställer ett sunt inomhusklimat och samtidigt sänker ventilationsbehovet, vilket sänker byggnadens uppvärmningsbehov. Vi avser också att vidareutveckla ekvationen för det nyckeltal som ligger till grund för energiklassningen till att bättre spegla verkliga svenska förhållanden över hela året och utveckla detta ytterligare till en metod för LCC-beräkning.

Utmaning

Energianvändningen till ventilation utgör en stor del av energianvändningen i bostäder. Genom att använda behovsstyrd ventilation kan både värme och fläktel sparas. Dock finns det inga eller få installationer av behovsstyrd ventilation i bostäder.

Lösning

Olika styrstrategier och systemuppbyggande av ett behovsstyrt ventilationssystem ger olika besparingspotentialer. En mer komplex systemuppbyggnad där ventilationen till varje rum/zon kan regleras individuellt fördubblar nästan energibesparingen jämfört med ett enklare system där ventilationen regleras för hela bygganden. Men ett mer komplext system är också betydligt dyrare att köpa och installera, drifta och underhålla. Behovsstyrd ventilation har alltså en hög potential, både ekonomiskt och energibesparande, att installeras i bostäder utan värmeåtervinning.

Effekt

Energianvändningen i byggnader kommer att minskas ytterligare genom att använda behovsstyrd ventilation. Behovsstyrd ventilation bidrar till att förbättra byggnadens energieffektivitet och inomhusmiljö.


Sammanfattning

Projektnamn

Behovsstyrd ventilation

Status

Avslutat

RISE roll i projektet

Projektledare och deltagare

Projektstart

Varaktighet

2014-09-01 - 2017-12-31

Total budget

3 200 000

Partner

RISE AB, REHACT AB , System air, NCC Construction Sverige AB, Eksta Bostads AB, Derome AB, Svensk ventilation AB, Senseair AB, Mistral Energi AB

Finansiärer

Energimyndigheten

FN:s globala hållbarhetsmål

13.Bekämpa klimatförändringarna

Projektets webbplats