Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Återvinning av metallinnehållande plastavfall via katalytisk pyrolys

Omvandling av plast till värdefull energi och/eller material är möjlig eftersom de härrör från fossil källa och ofta har högt värmevärde. Pyrolys är en effektiv metod för energi- och materialåtervinning från plastavfall.

Detta projekt syftar till att förbättra återvinningen av metallinnehållande plastavfall till monoaromater och metallrester för industriella tillämpningar genom att utforma effektiva pyrolyssystem i satsvisa och kontinuerliga processer och i icke-katalytiska och katalytiska konfigurationer. Pyrolysen följs av katalytisk uppgradering för att utvinna metaller respektive monoaromater. Metallrester från pyrolysprocessen kan återvinnas för relevanta industriella applikationer. Förutom tillämpningen av monoaromater som bränslen eller bränsletillsatser kan de användas som byggstenar i kemisk produktionsindustri, vilket förbättrar resurseffektiviteten för metallåtervinningsindustrin.

I detta projekt kommer RISE tillsammans med KTH och Boliden Rönnskär att undersöka tillämpningen av katalysator i pyrolys av plastavfall med det integrerade syftet att återvinna både monoaromater och fasta metaller i både satsvisa och kontinuerliga reaktorer.

Sammanfattning

Projektnamn

Katalytisk pyrolys av plastavfall

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

Tre år

Total budget

4 435 212

Partner

Kungliga tekniska högskolan (KTH), Boliden Mineral AB

Finansiärer

Swedish Energy Agency

Projektmedlemmar