Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
plastic waste

Återvinning av komplicerade plastavfall till kemikalier och energi

Ur ett miljömässigt perspektiv behöver många komplexa plastavfallsströmmar lyftas minst ett steg högre i avfallstrappan, dvs. kemisk återvinning istället för energiåtervinning eller deponi.

Målsättningen med detta projekt är därför att utveckla metoder som möjliggör cirkulära materialflöden i samhället för beståndsdelarna i dessa komplexa avfall. Högtemperaturförgasning av plastavfall möjliggör produktion av syntesgas, som kan användas vid tillverkning av ny plastråvara. Projektet kommer att studera förgasning av minst tre problematiska plastavfall vid olika driftbetingelser. Målsättningen är att utbytet av användbara syntesgasprodukter (CO och H2) ska överstiga 75 % på energibasis. Dessutom ska projektet kartlägga hur halogener och metaller föreligger i processen för att på så sätt föreslå lämpliga återvinningsstrategier även för dessa.


Sammanfattning

Projektnamn

Återvinning av komplicerade plastavfall

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

2 år

Total budget

4 548 820

Partner

Umeå universitet, Stena Metall, Smurfit Kappa

Projektmedlemmar