Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Gjutning av metall
Foto: Sofia Öggesjö

Återtillverkning av gjutgods genom pågjutning - förstudie

Det övergripande syftet med förstudien är att utveckla ett nytt koncept där komplexa gjutna komponenter med bibehållet högt förädlingsvärde kan återtillverkas i många cykler genom pågjutning av nya funktionsskikt.

En cirkulär affärsmodell enligt detta koncept leder till mindre material- och energianvändning hos gjuteriet samt ökad livslängd och reducerad energianvändning i slutkundens applikationer. Med en ökad medvetenhet om återtillverkning genom pågjutning och dess fördelar kan komponenters prestanda och ekonomiska hållbarhet optimeras med rätt material på rätt plats. På längre sikt kommer konceptet att utgöra en integrerad del i en ny tjänstefierad affärsmodell för återtillverkade gjutna komponenter. Det leder till ökad användning av gjutna komponenter i komplexa applikationer och optimerad resursanvändning i hela värdekedjan.

Det beskrivna konceptet är hittills oprövat och förstudien syftar därför till att svara på två grundläggande frågor: dels om det kan genomföras med existerande teknik eller om nya tekniska lösningar måste utvecklas, och dels om det är långsiktigt ekonomiskt och miljömässigt hållbart för specifika utvalda produkter. I förstudien deltar två komponentgjuterier och en tillverkare av anläggningar för pappers- och massaindustrin.

Sammanfattning

Projektnamn

ÅSAPÅG

Status

Avslutat

Region

Region Jönköpings län

RISE roll i projektet

Projektledare och forskningsutförare

Projektstart

Varaktighet

8 månader

Total budget

650 000 SEK

Partner

Cellwood Machinery, Smålands Stålgjuteri, Österby Gjuteri

Finansiärer

VINNOVA

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
12.Hållbar konsumtion och produktion
Åsa Lauenstein

Kontaktperson

Åsa Lauenstein

Senior Researcher

Läs mer om Åsa

Kontakta Åsa

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Alexander Leicht

Kontaktperson

Alexander Leicht

Forskare

Läs mer om Alexander

Kontakta Alexander

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.