Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Arctiq Data Center

Svensk-Finks samarbetsprojekt med fokus på datacenter i sub-arktiska klimat, uppdelat på 6 arbetspaket berörande förutsättningar, kylning, värmeåtervinning, el-distribution, automatisering, affärsmodeller m.fl.

Syftet med projektet är att skapa kunskap och locka till fler datacenteretableringar i området.


Sammanfattning

Projektnamn

Arctiq-DC

Status

Pågående

Region

Region Norrbotten

RISE roll i projektet

Projektledare och korrdinator

Projektstart

Varaktighet

2019-01-01 t.o.m. 2021-06-30

Total budget

1 429 671€

Partner

Hushållningssällskapet Norr- Västerbotten, Älvsbyns kommun, Hydro66, Xarepo, Oulu Universitet, SFTec, Aurora datacenter Finland, Oulu datacenter

Finansiärer

Interreg Nord, Region Norrbotten, Vattenfall Vattenkraft, Business Oulu, Rovaniemen Kehitys Oy, NxtVN Finland, Energimyndigheten

Koordinator

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
17.Genomförande och globalt partnerskap
Mattias Vesterlund

Kontaktperson

Mattias Vesterlund

Senior researcher

+46 10 228 44 41
mattias.vesterlund@ri.se

Läs mer om Mattias