Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Clownerna! preview från appen
Foto: Madeleine Kusoffsky

App med Östergötlands sjukhusclowner

Östergötlands sjukhusclowner arbetar i framförallt i Linköping, Norrköping och Motala för att underlätta tillvaron för barn inlagda på sjukhus. Önskan om att öka sin närvaro inspirerade till att skapa en tekniklösning som ger en ökad närvaro och deltagande, fast på distans.

Skiss över ett av appens spel: kobingo!
Foto: Madeleine Kusoffsky
Tidig skiss av spelet Kobingo, ett av appens spel.

Tillsammans med Östergötlands sjukhusclowner vill vi skapa en mobilapplikation som ska förlänga clownernas närvaro hos barnen i sjukhusmiljön; den ska underlätta barnens vardag och engagera till lek och glädje i väntan på exempelvis operation eller behandling

Östergötlands sjukhusclowner önskade att öka sin närvaro hos barnen som är patienter på regionens sjukhus, samt underlätta deras vistelse, även när de fysiskt inte kan vara på plats. De sex sjukhusclownerna turas om att besöka barnen på de tre sjukhusen (Linköping, Norrköping & Motala) men önskar att de kunde öka sitt deltagande och detta genom en engagerande och tilltalande mobilapplikation.

Mobilapplikationen önskades både vara rolig och knasig, men även rogivande och erbjuda någon form av kommunikation mellan barnen och clownerna, och den önskades kunna användas av barn mellan 6 – 12 år. En utmaning vi såg tidigt handlade om hur kommunikationen kunde se ut då applikationen ämnades användas av barn, varav vissa befinner sig i känsliga sjukdomssituationer. En eventuell chattfunktion för att möjliggöra tätare kontakt med sjukhusclownerna fick bortprioriteras på grund av detta.

Funktionen att kunna spara sina alster som användaren själv ritar i appen till kamerarullen prioriterades också bort. Detta då vi ville att användaren skulle kunna skicka sina egenritade bilder med sin flaskpost till sjukhusclownerna, och om vi då har tillgång till hela kamerarullen kan en annan bild lätt bifogas.

Genom applikationen kan barnen och deras familjer roas av clownerna Boris, Sigrid, Bruno, Karl von Tratt, Rakel och Rosa även när de inte är på plats på sjukhuset. Lösningen ger även stöd för en mer kontinuerlig kontakt mellan barnen och clownerna.


Appen finns att ladda ner för iPad och surfplatta i App Store och Goggle Play. 


Sammanfattning

Projektnamn

Clownerna!

Status

Avslutat

Region

Region Östergötland

RISE roll i projektet

Projektledare & projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

11 månader

Partner

Östergötlands sjukhusclowner

Finansiärer

Visual Sweden

Projektets webbplats

Extern press

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

3.Hälsa och välbefinnande