Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Bioaskor observerats med mikroskop
Foto: Camilla Lindström

Användning av bioaskor i framtidens bindemedel

Cementliknande tillsatsmaterial används för tillverkning av betong med lägre miljöavtryck. Detta medan tillgången på befintliga SCM (supplementary cementitious materials) kommer att begränsas inom en snar framtid. Projektet BioBind är inriktat på att bedöma möjligheterna att använda svenska bioaskor som alternativa bindemedel.

Ökade globala krav på resurser på grund av befolkningstillväxt leder till ökande utveckling av konstgjorda industriprodukter. Denna utveckling följer med en ökad miljöpåverkan, vilket kräver ett ökat fokus på hållbarheten i denna utveckling. Cement är ett av de viktigaste och billigaste byggmaterialen som finns. Den globala cementproduktionen å andra sidan orsakar 6% av de globala koldioxidutsläppen. Som ett exempel har flygaska som är en industriell biprodukt från kolförbränning varit ett av de mest kända reaktiva materialen som används i blandade cementmaterial. Men den globala ökade oro för koldioxidutsläpp och beroende av fossila bränslen har lett till att kol ersätts med biomassa i förbränningsbaserade kraftverk, vilket innebär att tillgången på flygaska från kolförbränningen kommer att minska.

För att hitta nya källor för att ersätta cementklinker har biomassa aska en stor potential. De är till stor del tillgängliga och deponeras mestadels på grund av bristen på studier som validerar deras möjliga återvinningsvärde. Motivationen i detta projekt var därför att visa möjligheterna att använda bioaska producerad i olika industrier i Sverige för utveckling av mer hållbara byggmaterial, t.ex. byggmurbruk, stensten, bindemedelslim eller betong.

Olika källor till aska från biomassa undersöktes, till exempel för massa- och pappersindustrin eller energiproducenten. Efter att ha mätt deras kemiska sammansättning som funktion av produktionsdatum testades enkla rengöringsmetoder för att tvätta ut oönskade komponenter. Effekten av närvaron av biomassa på hydreringsreaktionen av cement studerades också, liksom konsekvenserna för styrkautvecklingen.

Sammanfattning

Projektnamn

BioBind

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Koordinator/projektdeltagare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

1 500 000 SEK

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Gilles Plusquellec

Kontaktperson

Gilles Plusquellec

Forskare

Läs mer om Gilles

Kontakta Gilles

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.