Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Antenna systems centre ChaseOn

Antennsystem finns i trådlösa tillämpningar inom kommunikation, sensorer och kraftöverföring. ChaseOn är ett multidisciplinärt kompetenscenter finansierat av Vinnova som ska bygga kunskap och kompetens för att behålla och öka konkurrenskraften inom antennsystem för att möta framtida utmaningar i trådlösa applikationer på en global marknad.

Antennsystem finns i trådlösa tillämpningar inom till exempel kommunikation, sensorer eller kraftöverföring.

VINN Excellence Centret ChaseOn bygger vidare på resultaten från Chase.

Det finns fortfarande utmaningar att lösa där dagens antennsystem inte alltid är tillräckligt kostnadseffektiva, har tillräcklig prestanda, eller kanske inte är hållbara ur ett energi- eller resursperspektiv.

I ChaseOn kommer man att tackla utmaningar inom kommunikation, sensorsystem och hälsovård.

Man kommer också att samverka med Chalmers nya GHz-center inom mikrovågselektronik. Samverkan är extremt viktig för att utveckla användandet på högre frekvensband då de lägre banden snabbt håller på att fyllas samt att de högre frekvensbanden möjliggör överföring av stora datamängder snabbt tack vara större band av lediga frekvenser. Det här är ett område för ny trådlös teknologi (till exempel 5G).

Visionen för ChaseOn är att bli en världsledande leverantör av forskning och teknologier av antennsystem för en konkurrenskraftig industri och ett hållbart samhälle.

RISE kommer i ChaseOn att fokusera på antennsystem för fordon till fordon och fordon till infrastrukturkommunikation för de nya teknologierna. Målet är att utveckla 5G-fordonets antennsystemsdesign och karakteriseringsmetoder, under och över 6 GHz.


Sammanfattning

Projektnamn

ChaseOn

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Delprojektledare och deltagare

Projektstart

Varaktighet

2017-01-01 till 2121-12-31

Total budget

35 Mkr

Partner

Volvo cars, Ericsson, Smarteq, Bluetest, Chalmers, Keysight

Finansiärer

Vinnova VINN Excellence Center

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Kontaktperson

Kristian Karlsson

Forskare

+46 10 516 56 58
kristian.karlsson@ri.se

Läs mer om Kristian