Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Alternativa haspelkoncept vid skördetröskning av vitklöver

Vid skördetröskning av vitklöverfrö uppstår omfattande spill beroende på svårigheter att åstadkomma en fullständig och jämn inmatning av grödan i skördetröskan. Projektets mål är att utveckla prestandahöjande lösningar för skördetröskans haspel samtidigt som förarens arbete underlättas.

Tröskning med borsthaspel

Odling av vitklöver är ekonomiskt osäkert, mycket beroende på väderförhållanden under pollinering och skörd . Den svenska medelskörden är i storleksordningen 350 kg per hektar men med en stor variation. Vitklöverfrö betingar ett högt pris och all reducering av spill i samband med skörd ökar odlarens intäkter. En betydande del av spillet vid bärgningen uppstår vid inmatningen av grödan in i skördetröskan. I fältförsök utvärderas hur olika utformningar av skördetröskans haspel inverkar på spill, kapacitet, rensningsgrad och förarmiljö. 

Projektet genomförs hos en lantbrukare utanför Lidköping under skördesäsongen 2021. Tröska har hyrts in från Uddetorps Naturbruksskola.

Projektrapport

Sammanfattning

Projektnamn

Tröskning av vitklöver

Status

Avslutat

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Projektledare

Projektstart

Varaktighet

12 månader

Total budget

240 000 kr

Finansiärer

Stiftelsen SLO-fonden

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

15.Ekosystem och biologisk mångfald
Hugo Westlin

Kontaktperson

Hugo Westlin

Projektledare

Läs mer om Hugo

Kontakta Hugo

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Tomas Johansson

Kontaktperson

Tomas Johansson

Projektledare

Läs mer om Tomas

Kontakta Tomas

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.