Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

AIR - ett distribuerad forskarmiljö kring autonoma teknologier

AIR är ett distribuerat forskningsmiljö som fokuserar på interdisciplinär forskning kring mänsklig interaction med en rad olika autonoma teknologier, av vilket RISE är ansvarig området automatiserade fordon.

Inom ramen för detta projekt utforskar RISE igenkänning av handling och intention vid interaktionen mellan människa och automatiserade fordon för att skapa en säker trafikmiljö. Målet är att förstå effekten av kommunikation av intention (t.ex., stanna/svänga, etc.) och utveckla nya metoder för en säker interaktion mellan människor och automatiserade fordon.

Automatiserade fordon kommer behöva samexistera med både fotgängare, cyklister och manuellt körda fordon, för att nämna några. Det är en öppen forskningsfråga hur dessa ska interagera för att skapa ett säkert trafiksystem. Hur kommunikationen ska designas för automatiserade fordon så att en förståelse för ens handlingar och intentioner skapas är en forskningsutmaning för RISE.

Inom projektet har koncept för intention kommunikation inne i fordon och utanpå fordon utvecklats och utvärderats för att skapa framtida kommunikationsbehov för automatiserade fordon. Tester har genomförts både på testbana (Asta Zero) och i verklig trafik. Dessutom utvecklas metoder för att beskriva, klassificera, och modellera beteendet som uppstår vid interaktion mellan automatiserade fordon och människor.

RISE kommer tillsammans med sina partners Högskolan i Skövde, Halmstad Högskola och Örebro universitet bidra med forskning som sträcker sig bortom en enskild autonom teknologi. Forskningsresultat kommer publiceras inom områdena användarupplevelser, automatiserad körning, och modellering.


Sammanfattning

Projektnamn

AIR - en distribuerad forskarmiljö

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Work package leader Autonomous systems in traffic

Projektstart

Varaktighet

2015-2019

Total budget

29 000 000

Partner

Skövde University, Örebro University, Halmstad University

Projektets webbplats

Koordinator