Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Vattenkvalitet
Foto: Klara Löfkvist

AgriNuPes sensorer för vattenkvalitet

Två typer av sensorer utvecklas. En för mätning av N, P och K som kan användas för mera precis styrning av näringslösningar och minskat läckage genom övervakning av recirkulerande vatten och dräneringsvatten från odlingar. En för mätning av pesticidrester genom reagenstest som ger utslag om en kemikalie, överstiger en viss gränsnivå.

Syfte och mål

Syftet med projektet är att utveckla robusta sensorer för mätning av vattenkvaliteten, gällande närings och kemikalieinnehåll, i bevattnade odlingar

Utmaning

Rent vatten är en bristvara och det är därför viktigt att kunna bedöma vattenkvaliteten på det vatten som används till bevattning av odlingar och det vatten som recirkuleras i och dräneras från odlingarna.

Lösning

Inom projektet utvecklas sensorer som på ett tillförlitligt sätt kan mäta näringsnivåerna i vattenflöde samt sensorer som kan mäta förekomsten av kemikalierester i vatten på ett kostnadseffektivt sätt.

Effekt

En bättre övervakning av vattenkvaliteten skapar bättre förutsättningar för en säker bevattning med vatten av god kvalitet som kan anpassas efter rådande näringsinnehåll. Genom att mäta näringsinnehållet i det recirkulerande vattnet kan tillförseln av näring anpassas och genom att mäta näringsnivån i dräneringsvattnet kan man få en bättre övervakning av näringsnivåerna till miljön.

Genom att kontrollera om dräneringsvattnet innehåller kemikalierester kan rätt insatser såsom rening och säker hantering sättas in utan att negativa miljöeffekter uppstår.

Nyckelord

EU projekt, Water JPI,  sensorer, vattenkvalitet, kemikalieläckage, näringsämne, miljöövervakning

Sammanfattning

Projektnamn

AgriNuPes

Status

Pågående

RISE roll i projektet

WP ledare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Finansiärer

JPI Water, Formas

Projektets webbplats

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

6.Rent vatten och sanitet
12.Hållbar konsumtion och produktion