Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
produktionssystem sjömat kategorisering drivande utsläpp
Foto: Friederike Ziegler

Aggregering av sjömats-LCA - en bas för synteser och policy

Livscykelanalyser (LCAer) av mat används alltmer för att jämföra miljöavtrycket av olika livsmedel. Vi definierar ”bästa praxis” för att göra detta bättre än idag och visar på risker med dagens sätt för användare av mat-LCA-resultat- eller de som vill förstå dessa jämförelser- men som saknar den detaljerade insikten i metodiken.

Livsmedelssystemet behöver ställas om mot en mer hållbar produktion och konsumtion. Det är viktigt att denna omställning baseras på vetenskapligt framtagen kunskap och data. I många studier där matvaror eller grupper av matvaror jämförs med varandra görs ganska enkla misstag som är enkla att undvika or riskerar att guida omställningen åt fel håll. Till exempel grupperas ofta livsmedel som kanske hör ihop taxonomiskt, men som produceras i helt olika system och därför har en helt annan miljöpåverkan. Det är också vanligt att man räknar ut medelvärden mellan studier som använder helt olika metodval inom LCA, vilket blir som att räkna ut ett medelvärde av priser i olika valutor. Ofta används också alla LCAer som lika viktiga datapunkter, trots att några representerar viktiga produktionssystem idag, andra experimentella, kanske framtida system och ingen nuvarande produktion. Experimentella system har ofta högre miljöavtryck än mer optimerade system och därför blir ett medel som tas fram på det här sättet ofta överskattat. Projektet syftar till att förbättra denna praxis och ge enkla och tydliga rekommendationer för hur detta kan göras, som sedan visas i några fallstudier av produktion eller konsumtion av sjömat, som är en särskilt divers produktgrupp som inte sällan representeras fel i studier av matsystemet.

Publications

Sammanfattning

Projektnamn

LCA aggregering

Status

Pågående

Region

Utanför Sverige

RISE roll i projektet

Koordinator

Projektstart

Varaktighet

3 år

Total budget

3000000 SEK

Partner

Dalhousie University, Dalhousie University, Halifax, Kanada

Finansiärer

Formas

Evenemang

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
13.Bekämpa klimatförändringarna
14.Hav och marina resurser
Friederike Ziegler

Kontaktperson

Friederike Ziegler

Forskare

Läs mer om Friederike

Kontakta Friederike
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Marta Angela Bianchi

Kontaktperson

Marta Angela Bianchi

Forskare

Läs mer om Marta Angela

Kontakta Marta Angela
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.