Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
fish pen
Foto: Lars Landén

AFC2 - Sensorer för effektivare vattenbruk

Resultaten från projektet AFC2 ämnar hjälpa vattenbrukare att effektivisera sin verksamhet. Systemet möjliggör optimering av foderförbrukning samt en möjlighet att öka hälsan hos de uppfödda djuren. De stora utmaningarna ligger inom områdena miniatyrisering och energieffektivisering.

Kapslad elektronik
Sensorsystem med integrerad hydroakustisk sändare

Syfte och mål

Projektet tar fram ett trådlöst sensorsystem som skall rapportera data i realtid. Sensorerna mäter parametrar hos individerna i populationen men beskriver även yttre faktorer.

Utmaning

Systemet måste vara väldigt litet men samtidigt kunna kommunicera trådlöst under vatten och vara online under månader. Batterier som klarar storlekskraven har en kapacitet på ungefär 5 mAh vilket ställer krav på extremt låg viloström. Sändeffekten från sensorsystemet måste optimeras och det ställer stora krav på mottagarsidan. Systemet ska operera under vatten och måste därför vara vattentätt.

Lösning

Sensorsystemet samlar in data med hjälp av en mikrokontroller vars främsta egenskap är låg effektförbrukning. Till systemet är också tillagt en realtidsklocka (RTC) som kan stänga ner systemet totalt under en bestämd tid. Strömmen i viloläge är i storleksordningen 10 nA. Undervattenskommunikationens sändarelement är ett piezoelektriskt rör vars mekaniska resonansfrekvens är densamma som bärvågsfrekvensen. Systemet vaknar upp mäter sensordata från tre sensorer, datat moduleras på bärvågen och sänds ut till en hydrofon belägen på odlingens kant. Förhållandet vaken-/sovtid är i nuvarande konfiguration 0,4%.

Sammanfattning

Projektnamn

AFC2

Status

Pågående

RISE roll i projektet

Projektledare, utförare

Projektstart

Varaktighet

3 år

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

12.Hållbar konsumtion och produktion
14.Hav och marina resurser