Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Electric Regional Airplane

Accelerera implementering av regionalt elflyg - FAIR

FAIR (Finding innovations to Accelerate the Implementation of Regional electric aviation) är ett två år långt projekt som stödjer en tidig och effektiv kommersialisering av eldrivna regionala flygningar i Kvarkenregionen. Projektet höjer kunskapen om elflyg, utreder möjligheter och kartlägger både behov och de tekniska investeringar som behövs.

Tekniken inom eldriven luftfart går snabbt framåt. Inom de närmaste fem åren väntas flera modeller av regionala eldrivna flygplan finnas på marknaden. Eftersom elflyg inte producerar några utsläpp av växthusgaser, förväntas det bli ett av de mest klimateffektiva transportsätten i framtiden. Samtidigt betyder eldriften drastiskt minskade bränsle- och underhållskostnader, vilket i sin tur innebär att driftskostnaderna blir mycket konkurrenskraftiga och därmed ger möjligheter till en helt ny regional flygtrafik.

En tidig implementering av elflyg i Kvarkenregionen har potential att effektivt råda bot på några av regionens stora utmaningar, såsom demografiska förändringar och bristen på starka stadsstrukturer, långa avstånd och svaga kommunikationer i öst-västlig riktning, liksom det globala behovet av att minska både utsläppen av växthusgaser och miljöpåverkan.

Projektets partnerskap består till stor del av aktörer i Kvarkenregionen, dvs. landskapen Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten i Finland samt Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun i Sverige. Projektet ägs av Kvarkenrådet och projektleds av Tyréns. 

Projektet finansieras till 60% av EU via programmet Interreg Botnia-Atlantica. Övrig finansiering kommer från nationell och regional samfinansiering, Nordiska ministerrådet samt från kommunal och privat samfinansiering. 


FAIR har fyra målsättningar

  1.  Föreslå var man ska förverkliga eldrivna regionala flygturer i Kvarkenregionen och öka kunskapen om effekterna för regionen
  2.  Utreda vilka åtgärder som behöver vidtas vid knutpunkterna och undersöka finansieringsalternativ
  3.  Utarbeta innovativa koncept och affärsmodeller som stöder en tidig implementering av regionala elflyg
  4. Öka medvetenheten / kunskapen om regional eldriven flygtrafik i regionen för att främja efterfrågan och påskynda realiserandet
FAIR, B-A logos

Sammanfattning

Projektnamn

FAIR

Status

Pågående

Region

Region Västerbotten

RISE roll i projektet

Arbetspaketledare

Projektstart

Varaktighet

FAIR pågår från maj 2020 till juni 2022

Total budget

EUR 1 087 500

Partner

Tyréns, Umeå Universitet, BioFuel Region, Vasa Universitet, Region Västerbotten

Finansiärer

Interreg Botnia-Atlantica, m.fl.

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

7.Hållbar energi för alla
8.Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna

Kontaktperson

Carita Roslund

Project Manager

Läs mer om Carita

Kontakta Carita

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.