Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

A Working Lab är framtidens Innovationsarena för kreativa lösningar

Urbanisering och klimatförändringar ställer helt nya krav på stadsutvecklingen. Genom Innovationsarenan ”A Working Lab” skapas en unik utvecklingsmiljö där olika aktörer får möjlighet att samverka kring innovationer för att möta pågående och kommande samhällsutmaningar. Välkommen till framtidens intelligenta kontor och lärandemiljö.

Syfte och mål
Målet är att skapa en innovationsarena över tid där olika människor och grupper kan mötas på kreativa och nyskapande sätt. Syftet är att arbeta med innovationer. Arenan är en mötesplats för samverkan men samtidigt en plats där en mängd forskningsprojekt visas upp. De utvecklas, testas, byggs och för att sedan utvärderas och utvecklas vidare.

RISE bidrar med kompetens inom energi- och resurseffektiva byggnader, digital infrastruktur, framtidens lärandemiljöer, hållbar mobilitet och logistik samt värdeskapande mötesplatser och utvecklande arbetsprocesser.

A Working Lab byggs och ägs av Akademiska hus. RISE bidrar i egenskap av innovationspartner i arbetet och som forskningsutövare. Delar av RISE personal kommer även att ha sina kontor i huset.

Utmaning
Urbanisering och klimatförändringar ställer helt nya krav på stadsutvecklingen, framför allt i våra mest förtätade städer. Hur utformar man framtidens stadsbyggnader som människor trivs att arbeta och vistas i, som får oss att göra vårt bästa och hur ser transportmöjligheterna dit ut?

Lösning
Utveckla en modell för framtidens intelligenta kontor och lärandemiljö i Sverige – A Working Lab – samtidigt som det byggs på plats i Johanneberg Science Park, Göteborg.
 

Några av de projekt som byggs upp inom ramen för A Working Lab:

 • Learning Lab
  Learning Lab är en lärandemiljö där man kan experimentera och lära tillsammans med kunder, forskare, näringsliv och akademi. Syftet är att lära mer om hur digitala verktyg, inredning, ljus, ljud och andra miljöskapande faktorer kan påverka lärande, kreativitet och resultat. I labbet skapar vi rum av olika karaktär för olika typer av koncentration och lärande.
   
 • Utomhuskontor
  Inom projektet skapas olika förutsättningar för arbetsplatser utomhus.
   
 • Trästomme akustik
  Hitta metoder för byggnation av flervåningshus i trä som är produktionsvänliga, energieffektiva
  och har en god ljudmiljö.
   
 • Trähusbyggnation utan vädertält
  Inom projektet utforskas nya sätt att bygga trähus i stadsmiljö utan vädertält. Våra städer förtätas och möjligheterna för arbetsområden runt byggprojekt har minskat. Det påverkar möjligheten att montera vädertält och andra inbyggnader för att hålla arbetsplatserna fuktsäkra under byggnation. Under byggnationen av A Working Lab har nya metoder för väderskydd testats.
   
 • DC-hus med solel och batterilagring
  Genom att minimera energiomvandlingen mellan likström (DC) och växelström, och samtidigt nyttja batterilagring till att jämna ut produktionstoppar ska projektet skapa nya erfarenheter för en skalbar och effektivare energi-användning. A Working Lab blir Akademiska Hus första DC-hus med solceller och batterilagring. Ett delmål är att hitta skalfördelar för Akademiska Hus resterande bestånd av solcellsinstallationer, som idag generar
  2 miljoner kWh hållbar elenergi.
   
 • FED
  FED, Fossil Free Energy District är en innovativ satsning av Göteborgs Stad för att minska energianvändningen och beroendet av fossila bränslen i fastigheter. En unik, lokal handelsplats för el, fjärrvärme och fjärrkyla ska utvecklas på Chalmersområdet.
   
 • IRIS
  Inom IRIS utvecklas och testas nya lösningar för förnybar energi, och hur den kan lagras och styras, samt hållbara transporter.

Effekt
Med byggnaden som labb, testas och utvecklas nya hållbara produkter, tjänster och affärsmodeller. Hittills har drygt 20 innovationsprojekt startats inom allt från energieffektivt byggande till framtidens lärandemiljöer och digital infrastruktur. Ett steg mot en hållbar värld med individen i fokus.

Sammanfattning

Projektnamn

A Working Lab

Status

Pågående

Region

Västra Götalandsregionen

RISE roll i projektet

Samordnare RISE innovationsprojekt

Projektstart

Varaktighet

-

Partner

www.akademiskahus.se, www.johannebergsciencepark.com, Partners: Akademiska Hus, Chalmers, Chalmersfastigheter, Evatorsvall Production designer, FOG Innovation, Göteborgs universitet, Hjärnberikad, Johanneberg Science Park, Tengbom, Visual Arena, ÅF

Projektets webbplats

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

11.Hållbara städer och samhällen
13.Bekämpa klimatförändringarna
Lisa Ossman

Kontaktperson

Lisa Ossman

Avdelningschef

Läs mer om Lisa

Kontakta Lisa
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.