Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
5G-PERFECTA
Foto: pixabay.com

5G mobiltjänsteprestanda och informationshantering (5G-PERFECTA)

5G PERFECTA fokuserar på effektiv informationshantering, där QoS och QoE för nya 5G-tjänster kombineras för att utveckla maskininlärningstekniker för realtidssystem och nya nätstyrningsfunktioner.

Projektmål

5G ställer höga krav på infrastruktur och styrmekanismer som kan leverera mobila tjänster med större trafikvolymer, högre användarkoncentration, kortare svarstider och förbättrad förmåga att anpassa nätverket för en större variation av tjänster. Exempel på tjänster aktiverade med 5G-teknik inkluderar fjärrstyrning av fordon (t.ex. i gruvindustrin) och individualiserad information genom augmented reality (AR). Komplexiteten hos 5G (i både infrastruktur och framtida tjänster) kräver en hög nivå av nätverksautonomi vid olika tidsskalor (från realtid till längre svarstider) baserat på effektiv maskininlärning och nya kombinationer av datakällor.

För vissa tjänster som innehåller sensorisk information, som video-, ljud- och haptiska signaler, ser vi kombinationen av tjänsteprestanda (QoS) och användarupplevelse (QoE) som särskilt viktig att bygga vidare på. Att hantera dessa frågor är viktigt för att förverkliga tekniska 5G-krav och nästa generations mobiltjänster, som kommer att vara en central del av det framtida digitaliserade samhället och industrin.

Celtic Plus 5G PERFECTA omfattar effektiv informationsbehandling med syfte att:

  • identifiera, utveckla och kombinera QoS- och QoE-relaterade datakällor till informationsbärande modeller som är lämpliga för 5G-infrastrukturer;
  • utveckla maskininlärningstekniker och analysmetoder lämpliga för realtidssystem som kräver resurseffektiva distribuerade beräkningar och informationsutbyte mellan noder; och,
  • utveckla nya nätstyrningsfunktioner baserade på informationseffektiva modeller.

5G-PERFECTA koordineras av INDRA (Spanien) i samarbete med deltagare i Polen, Turkiet, Portugal och Sverige. Det svenska konsortiet består av Ericsson, RISE, Lunds universitet, Time Critical Networks och Sandvine.

Publikationer

  • Natalia Vesselinova, Rebecca Steinert, Daniel Felipe Perez-Ramirez and Magnus Boman, "Learning Combinatorial Optimization on Graphs: A Survey With Applications to Networking," in IEEE Access, vol. 8, pp. 120388-120416, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.3004964.

  • Daniel F. Perez-Ramirez, Rebecca Steinert, Natalia Vesselinova, and Dejan Kostic, “Demo Abstract: Elastic Deployment of Robust Distributed Control Planes with Performance Guarantees”, IEEE INFOCOM, 2020. Demo video available here.

  • Shaoteng Liu, Rebecca Steinert, Natalia Vesselinova and Dejan Kostić, "Fast Deployment of Reliable Distributed Control Planes with Performance Guarantees," in IEEE Access, vol. 8, pp. 70125-70149, 2020. doi: 10.1109/ACCESS.2020.2984500


Sammanfattning

Projektnamn

5G-PERFECTA

Status

Pågående

Region

Region Stockholm

RISE roll i projektet

Participant and project manager

Projektstart

Varaktighet

2.5 years

Total budget

10 MSEK

Partner

Ericsson, Lund Technical University, Sandvine, Time Critical Networks

Finansiärer

Vinnova, Celtic Plus

Projektets webbplats

Koordinator

Projektmedlemmar

Bidrar till FN:s hållbarhetsmål

9.Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Rebecca Steinert

Kontaktperson

Rebecca Steinert

Senior Researcher

+46 10 228 43 62
rebecca.steinert@ri.se

Läs mer om Rebecca