Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Plastics for pickling committee

Plastmaterial används ofta i processutrustning för betning i stålverk. PPC-nätverkets syfte är att öka kunskapen om hur plastmaterial i processutrustning påverkas av syror som salpetersyra, saltsyra, svavelsyra och fluorvätesyra.

Inom nätverket Plastics for pickling committee, PPC, vill vi öka kunskapen hos våra medlemsföretag om hur betning påverkar plastmaterial i processutrustning. Det gör vi genom ett nära samarbete mellan leverantör, tillverkare och konstruktörer av plastprocessutrustning och material samt slutanvändare som stålverk.

PPC-nätverket fungerar som ett forum för kunskapsutbyte mellan medlemmarna och RISE forskare, med möjlighet att effektivt sprida ny information och forskningsresultat.

Inom ramen för nätverket genomförs också olika projekt. Ofta har en projektidé sitt ursprung i problem som stålverken stöter på. Det kan vara svårigheter att hitta relevant korrosionsdata, oväntade fel eller ett allmänt behov av mer kunskap inom ett specifikt område.

Aktiviteter i nätverket

Det här får du som medlem i nätverket ta del av:

  • Inbjudan till två medlemsmöten per år, vanligtvis i maj och november
  • Möjlighet att diskutera och byta erfarenheter med liknande företag, leverantörer och tillverkare av utrustning samt servicepersonal från stålverk
  • Ta del av forskning, resultat och omvärldsbevakning inom området
  • Möjlighet att vara med och planera kommande aktiviteter i nätverket
  • Möjlighet att påverka framtida forskning och projekt

Ökad kunskap om betningssyror

Så här arbetar PPC-nätverket för att öka kunskapen om plastmaterial i kontakt med betningssyror:

  • Systematiska laboratorietester för att skapa en djupare kunskap och relevant korrosionsdata för plastmaterial i betningssyror
  • Fältprov i betningslinjer vid stålverk för att generera data från faktiska betningsmiljöer
  • Analys av utbytt utrustning och haverier för att skapa kunskap om haveriorsaken och beräkna livslängd samt behov av service och underhåll för utrustning

Tillgång till rapporter

Som medlem i PPC-nätverket får du tillgång till rapporter från projekt, till exempel CORSA, Cost effective, reliable and safe acid management at European pickling plants.

Kontakta oss för mer information och för att bli medlem i nätverket.

Fakta om nätverket

Namn

PPC-nätverket

Inlogg för medlemmar

Medlemskap

Medlemsavgift: 72 700 kr för 2019.
Kontakta oss för mer information och för att bli medlem. Se kontaktinformation nedan.

Behandling av dina personuppgifter

Anneli Jedenmalm

Kontaktperson

Anneli Jedenmalm

Forskare

+46 10 228 48 67

Läs mer om Anneli

Kontakta Anneli
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.