Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

P³G - Packaging & Product Protection Group

Packaging & Product Protection Group (P³G) är ett forum för medlemmar med intresse inom gods- och produktskydd, t ex avseende förpackningsdimensionering, materialval och skadeförebyggande åtgärder i samband med transport, lagring och hantering. Huvudmålet för gruppen är att fungera som idégivare och kunskapsbank för dess medlemmar.

Goods and product protection

Packaging & Product Protection Group (P³G), tidigare kallat TK-Produktskydd, är ett forum för medlemmar med intresse inom gods- och produktskydd, t ex avseende förpackningsdimensionering, materialval och skadeförebyggande åtgärder i samband med transport, lagring och hantering, för såväl industri- som konsumentprodukter.

Huvudmålet för gruppen är att fungera som idégivare och kunskapsbank för dess medlemmar, att utgöra ett nätverk där information om såväl tekniska frågor som mer övergripande frågor vad gäller förpackningsutformning och produktmiljö ges och tas. Överblick, s.k. "helikoptersyn", eftersträvas. Synpunkter och diskussioner inom gruppen ska också kunna påverka inriktningen på den forskning som bedrivs inom RISE.

Ledamöterna har bland sina uppgifter att:

 • fungera som bollplank för den långsiktiga forskningen på området
 • vid behov bereda och/eller ge remissvar på konkreta forskningsprojekt, forskningsansökningar etc
 • följa upp och ge synpunkter på pågående projekt
 • verka för resultatens spridning och utnyttjande, såväl internt som externt

Intresseområden:

 • Beskrivning, analys, simulering och optimering av transportprocessen
 • Insamling av transport- och hanteringsdata
 • Insamling av materialdata för förpackningsmaterial, t ex stötdämpningsegenskaper och fuktskydd
 • Miljötålighetsprovning av produkt och förpackning, t ex skydd mot mekaniska och klimatologiska påkänningar
 • Utveckling och standardisering av provning och provningsmetodik
 • Sensorer, smarta förpackningar och material
 • Informationsinhämtnig och informationsspridning, nationellt och internationellt

Fakta om nätverket

Namn

P³G

Region

Region Stockholm

Mer information

P³G - Informationsblad

Medlemskap

 • AB SKF
 • Absortech International AB
 • aPak AB
 • BillerudKorsnäs AB
 • DHL Freight Sweden AB
 • DS Smith Packaging Sweden AB
 • Duni AB
 • Epiroc Rock Drills AB - Part of the Atlas Copco Group
 • Ericsson AB
 • Gambro Lundia AB/Baxter International Inc.
 • GE Healthcare Life Sciences AB
 • Grafokett AB
 • Mölnlycke Health Care AB
 • Nefab AB 
 • SCA Containerboard AB
 • SKF Mekan AB
 • Smurfit Kappa Sverige AB
 • Stora Enso OY 
 • Voestalpine Böhler Welding Group GmbH
 • Xylem Water Solutions AB

Behandling av dina personuppgifter

Thomas Trost

Kontaktperson

Thomas Trost

Senior research associate

+46 10 228 45 01
thomas.trost@ri.se

Läs mer om Thomas