Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Medlemsprogram - Nationellt center för hållbar plast

Nationellt center för hållbar plast samlar industri, akademi, institut och branschorganisationer för att stärka konkurrenskraften hos svensk tillverkande plastindustri.

Som medlem har du möjlighet att påverka satsningar och investeringar. Du erbjuds flera nätverksmöjligheter genom samverkan med andra medlemsföretag, en årlig forskningskonferens, studiebesök, ett nyhetsbrev och omvärldsbevakning.  

Du får förtur till att använda centrets utrustning och medverka i framtida forskningsprojekt. I mån av plats, erbjuds möjligheten att använda lokaler inom centret som showroom för relevanta material, maskiner och övrig teknisk mät-, analys- och provningsutrustning.

Genom en enda kontaktyta, en personlig kontaktperson på centret, får du tillgång till RISE samlade expertis inom hållbar plast.

Vem är centret till för? 

Vi välkomnar framför allt produktägare / OEM:er, material- och utrustningstillverkare och underleverantörer, konsultbolag inom plastindustrin, återvinningsföretag, branschorganisationer, akademi, myndigheter, kommuner och landsting 

Ett medlemskap i centret innebär:

 • Inflytande på centrets inriktning
 • Förtur till att medverka i framtida forskningsprojekt och praktiska tester
 • En personlig kontaktperson på RISE
 • Tillgång till utrustning för tester av nya material och processer, med kort varsel
 • Omvärldsbevakning och möjlighet till nätverkande 
 • 2 fria rådgivningstillfällen á 4h 
 • Intressentmedlemmar erbjudas möjligheten att använda lokaler inom centret som ”showroom” för relevanta material, maskiner och övrig teknisk mät-, analys- och provnings­utrustning (i mån av plats)

Vill du bli medlem och höra mer? Kontakta oss!

Fakta om nätverket

Namn

Nationellt center för hållbar plast

Region

Västra Götalandsregionen

Nätverkets webbplats

Medlemskap

 

PARTNERMEDLEM

 • Du får inflytande över den långsiktiga forsknings­inrikt­ningen
 • Du får inflytande över investeringar som görs i maskiner och teknisk utrustning
 • 50 % av medlemsavgiften går till inköp av utrustning
 • 50 % av avgiften kan användas till betalning för nyttjande av teknisk utrustning eller rabatterade konsulttimmar

INTRESSENTMEDLEM

 • Lägre årlig avgift än partnermedlemmar
 • Du bidrar till centret genom att ställa t.ex. utrustning till centrets förfogande
 • Du bidrar med expertkunskap och andra ”in-kind”-insatser
 • Du erbjuds möjligheten att använda lokaler inom centrat som ”showroom” för relevanta material, maskiner och övrig teknisk mät-, analys- och provnings­utrustning (i mån av plats)

BONUSMEDLEM

 • Ingen årlig medlemsavgift
 • Du förbinder dig att köpa tjänster för en viss minimisumma
 • Årligt ramavtal med rabatt på ordinarie arvoden 
 • Du erbjuds viss möjlighet att påverka verksamheten och dess utbud av erbjudanden

Behandling av dina personuppgifter

Anna Wiktorsson

Kontaktperson

Anna Wiktorsson

Forsknings och affärsutvecklare

Läs mer om Anna

Kontakta Anna
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Conny Gustavsson

Kontaktperson

Conny Gustavsson

Forsknings- och affärsutvecklare

Läs mer om Conny

Kontakta Conny
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.