Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Intressent­föreningen för betong

Denna förening hette tidigare RISE CBIs Intressentförening. Syftet med föreningen är att vara en kontaktyta mellan medlemsföretagens anställda och RISE experter inom betong-, sten- och ballastområdet.

Varför ska man vara med i Intressentförening för betong?

Det finns tre tunga skäl: man ger RISE moraliskt stöd till dess forskningsuppgift, man knyter kontakter till forskarna och man får på ett trevligt sätt lära sig mer om betong och bergmaterial.

Syftet med RISE verksamhet inom betongområdet är att skapa, tillämpa och sprida kunskap om betong och bergmaterial. CBI Betonginstitutet, numera integrerat i RISE, var ett industriforskningsinstitut som grundades 1942 med uppgiften att vara en brygga mellan högskolan och näringslivet. Det yttersta syftet var att stärka svenskt näringsliv inom institutets verksamhetsfält.

RISE verksamhet inom betong har vuxit kraftigt under senare år och har idag ca 90 medarbetare och är därmed Sveriges största miljö för forskning inom betong och bergmaterial. Genom sin storlek och medarbetarnas kompetens har RISE rika möjligheter att bedriva en omfattande, uthållig och högkvalitativ forskning inom betong- och bergmaterialområdena. För att rönen skall få genomslag även utanför branschen krävs ett högt mått av oberoende och integritet.

Intressentföreningen har över 40 medlemmar från hela byggsektorn. Föreningens storlek och bredd ger RISE betong råg i ryggen och stärker dess oberoende. Summan av medlemmarnas serviceavgifter ger förvisso ett viktigt och välkommet bidrag till RISE grundforskning och teknikbevakning inom betongområdet men det moraliska stödet kan inte värderas i monetära termer.

I korthet: varje medlem stöder RISE oberoende och därmed genomslagskraft för den grundläggande forskning som vi alla som verkar inom betong- och bergmaterialsektorerna så väl behöver.


Medlemsförmåner

Intressentföreningens medlemsföretag eller -organisationer erhåller följande förmåner:

  • Fritt deltagande på föreningens årsmöten och informationsseminarier
  • Fritt deltagande på höstmötet
  • Chans till gratiskonsultation via valfri öppen fråga till höstmötets "Fråga RISE" 
  • Ett kostnadsfritt exemplar av nyutkomna RISE betongrapporter och öppna uppdragsrapporter skickas till respektive kontaktperson.
  • Medlemsföretagets namn listas på Intressentföreningens hemsida och i RISE nyhetsbrev för betong
  • Medlemsföretagen i intressentföreningen kan låna litteratur i RISE betongbibliotek

Fakta om nätverket

Namn

Intressent­föreningen för betong

Område

Bygg, Cement och betong, Samhällsbyggnad

Mer information

Medlemmar 2019

Intressentföreningens nyhetsbrev

Medlemskap

Alla företag, myndigheter och organisationer som är intresserade av betong är varmt välkomna som medlemmar i Intressentföreningen för betong.

Årliga avgiften består av två delar: en medlemsavgift och en serviceavgift. Serviceavgiften är ungefär ett kvarts basbelopp för företag, myndigheter eller organisationer med färre än 25 anställda och ett halvt basbelopp för större företag (eller motsvarande).

Medlemsavgiften är i båda fallen 500 kr. 2019 är serviceavgiften 11 625 respektive 23 250 kr exklusive moms.


Behandling av dina personuppgifter

Ulrika Engvall

Kontaktperson

Ulrika Engvall

Gruppchef

+46 10 516 68 93
ulrika.engvall@ri.se

Läs mer om Ulrika