Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Föreningen för industriell keramforskning

Föreningen för industriell keramforskning, FIK, är ett nätverk för företag som tillverkar, säljer eller använder keramiska material, komponenter eller råmaterial och som vill vara med och påverka RISE keramforskning.

Föreningen för industriell keramforskning bedriver forskning genom gemensamma projekt där företagen beslutar om inriktning, omfattning och längd. Projekten redovisas vid medlemsmöten 1–2 gånger per år. Vid dessa möten planeras fortsatt aktivitet inom pågående projekt liksom beslut om att avsluta projekt eller starta nya projekt. Redovisat material är tillgängligt för företagen via medlemssidorna.

Medlemskap i FIK

Merparten av tillgängliga medel används för projekt med experimentell verksamhet och en mindre del används för omvärldsbevakning.

FIK har i dag ca 10 medlemsföretag.

Kostnaden för medlemskap är knutet till företagets storlek och varierar för närvarande från 18 750 kr till 75 000 kr. Beloppen fastställs årligen av FIKs årsmöte/stämma som hålls i anslutning till ett medlemsmöte. Ett företag kan köpa en eller flera andelar.

Kontakta oss för mer information eller för att gå med i föreningen. 


Fakta om nätverket

Namn

Föreningen för industriell keramforskning

Inlogg för medlemmar

Medlemskap

Medlemsavgift: 18 750–75 000 kr, beroende på storlek på företaget.

Vill du gå med i föreningen eller veta mer? Var vänlig och kontakta oss, se kontaktinformation nedan.


Behandling av dina personuppgifter

Kontaktperson

Sven Karlsson

Forskare

+46 10 228 47 77
sven.e.karlsson@ri.se

Läs mer om Sven