Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Bothnia Bioindustries Cluster

BOBIC är en akronym för Bothnia Bioindustries Cluster, vilket är en klustersamverkan och en regional drivkraft för ytterligare utveckling av den biobaserade industrin, som ska leda samhället mot en biobaserad och cirkulär ekonomi.

Vi ser möjligheterna att tillverka nya eller radikalt förbättrade kemikalier, material eller produkter från skogens sidoströmmar, sidoströmmar som idag inte utnyttjas optimalt. Vårt mål är att etablera nya bioraffinaderier i regionen men för att göra det måste vi se till att rätt förutsättningar finns på plats; en intressant teknologi, tillräcklig mängd råvara samt marknad och lönsamhet. Vägen dit börjar med intressanta affärscase som vi kan implementera i vår värdekedja.

Att gå från FoU till kommersialisering har många utmaningar, men gemensamt för alla satsningar är att hitta en värdekedja med rätt förutsättningar, bl.a. rätt typ av biomassa i tillräcklig volym och möjligheter för systemintegration med befintlig industri.

Fakta om nätverket

Namn

BOBIC

Region

Region Norrbotten, Region Västerbotten

Finansiärer

Mer information

BOBICs medlemmar är: Sveaskog, Setra, SCA, Piteå Science Park, Billerud Korsnäs, SunCarbon, SunPine, PodComp, Wibax, RISE Swerim, Smurfit Kappa, och Luleå Tekniska Universitet

Medlemskap

Klustret skall beakta värdekedjeperspektivet och verka för att vi skapar rätt förutsättningar för såväl befintliga som nya aktörer i värdekedjorna.

Vi skall verka för innovation och kommersialisering. Det omfattar såväl mer grundläggande FoU som testbäddar och demonstrationsanläggningar, för att på sikt möjliggöra kommersiella anläggningar.

Är du en aktör som vill tillverka nya kemikalier, material eller produkter? Vill du skala upp din process till en högra teknikmognadsgrad eller hitta ytterligare en plats att etablera en mogen teknologi? Då är du välkommen att ta kontakt med oss för en dialog kring om rätt förutsättningar finns i vår värdekedja.

Behandling av dina personuppgifter

Jeanette Petersson

Kontaktperson

Jeanette Petersson

+46 70 180 17 47

Läs mer om Jeanette

Kontakta Jeanette
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontaktperson

Magnus K Andersson

Projektledare

Läs mer om Magnus K

Kontakta Magnus K
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.