Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
-

Kompetensomställning för framtiden – Learning by RISE

Vi vill ge människor kraft och kunskap att bygga en bättre värld. Vi gör det genom att kombinera expertkunskap inom olika områden med expertis inom lärande. Vi kallar det Learning by RISE.

Vi befinner oss i en omvälvande transformation. Klimatomställning och den snabba teknikutvecklingen utmanar affärsmodeller och ger upphov till nya kompetensbehov. Kompetensbrist är ett allvarligt hot mot jobb, företag och samhälle.

I dessa tider är lärande ett måste. Lärande är en förutsättning för utveckling och innovation - lärande är utveckling och innovation! För att ta oss an de komplexa, ofta globala, utmaningar vi står inför krävs att vi accelererar vår förmåga att tillskansa oss ny kunskap och nya färdigheter.

RISE multidisciplinära och tvärsektoriella verksamhet ger oss möjlighet att spela en särskild roll. Vi har forskning och expertis inom nästan alla områden. Vi har dessutom forskare och experter inom lärande. Utifrån detta, och med utgångspunkt i dina behov, har vi skapat Learning by RISE. Metodiken i Learning by RISE är framtagen ur ett tvärdisciplinärt perspektiv med lärandets effekt som mål.

Charlotta Schibbye Fredrikson

Marknadschef

+46 10 228 43 10

Läs mer om Charlotta

Kontakta Charlotta
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Vi erbjuder:

  • Upskilling - Kompetenshöjande insatser
  • Reskilling - Kompetensomställning som ett led i en annan omställning
  • Newskilling - När vi vet att vi behöver lära nytt men inte vad kan vi i partnerskap utforska detta