Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Toxikologisk utvärdering av kemikalier och läkemedel

<p>Nya kemikalier och läkemedel måste vara säkra för både människor och miljö.&nbsp; RISE kan hjälpa till att ta fram och utvärdera nödvändig kunskap på sätt som tar hänsyn till både ekonomi, tid och etik.</p>

Nya kemiska substanser – hur ser vi till att de är säkra?

Kemikalier finns överallt. Vi exponeras för kemikalier bland annat via kemiska produkter, mat, konsumentprodukter, miljön och läkemedel. Nya kemiska substanser utvecklas hela tiden, vilket innebär att vi behöver effektiva sätt för att utvärdera om de är säkra för människa och miljö.

 

Skräddarsydd toxikologisk utvärdering

Inför varje ny uppdragsförfrågan samlar vi vår breda kompetens och långa erfarenhet för en första utvärdering. Tillsammans med kunden lägger vi upp en plan för vilken toxikologisk information som behöver tas fram och utvärderas – hur, när och varför. Vi kan hela processen, från planering av syntes till testning och registrering av nya kemiska substanser.

 

In silico, in vitro, in vivo, bioanalys

Oavsett om en kemisk substans ska användas som läkemedel eller bekämpningsmedel, inom industrin eller för allmänheten, kan vi tillhandahålla många olika verktyg för att undersöka substansens toxikologiska egenskaper och utvärdera eventuella risker vid tillverkning samt under och efter användning. 

  • Artificiell intelligens (in silico) kan förutsäga vad som kan hända när en substans hamnar i människa eller miljö, både vad gäller toxikologi och kinetiska parametrar (ADME; absorption, distribution, metabolism och utsöndring). In silico-analyser kan ge toxikologisk och kinetisk information tidigt under utvecklingsprocessen av läkemedel och kemikalier, till en låg kostnad och för ett stort antal kemiska strukturer.
  • Cellmodeller (in vitro) kan ge värdefull information om specifika egenskaper hos substansen och bör användas för att följa upp relevant information från in silico-analyserna.
  • Djurstudier (in vivo) körs med stort fokus på djurvälfärd (3R; Replace, Reduce, Refine). Våra in vivo-laboratorier är certifierade enligt GLP (Good Laboratory Practice). In vivo-studier bidrar med data som är nödvändiga när ansökningar ska skickas till läkemedels- eller kemikaliemyndigheter, och som också stödjer intern risk-nytta-analys för det företag som utvecklar substansen. Histopatologisk utredning är en viktig del av dessa studier.
  • Bioanalytiska metoder används för att ta fram information om nivåer av både den kemiska substansen och av till exempel kroppsegna ämnen. Även dessa laboratorier är GLP-certifierade.

Charlotte Nilsson

Kontaktperson

Charlotte Nilsson

Forskare/Projektledare

Läs mer om Charlotte

Kontakta Charlotte

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.