Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Substitutionsmetodik och kemikaliehantering

På RISE pågår forskning, nätverkande och provning för att möjliggöra substitution av farliga kemikalier i produkter och processer till mindre farliga alternativ. Det säkerställer en giftfri vardag för människor och ett giftfritt kretslopp av material i den nya cirkulära ekonomin.

Målet med vårt arbete kring substitutionsmetodik och kemikaliehantering är att undvika förekomst av oönskade ämnen i processer och produkter. Vi arbetar tillsammans med industri, myndigheter, andra forskare och intresseorganisationer för att tillsammans minska skador på människor och miljön som kemikalier orsakar idag. Detta genom en förbättrad kemikaliehantering, och substitution av farliga ämnen till mindre farliga där det är möjligt. I arbetet med att fasa ut oönskade ämnen är det viktigt att säkerställa den tekniska funktionen i produkter och processer samt att alternativet är hållbart, så kallad informerad substitution.

Exempel på vad RISE erbjuder:

  • Kemikaliegruppen vid RISE, ett nätverk som drivits sedan 2005 med över 140 medlemsföretag inom främst textil och elektronik, som erbjuder stöd i form av verktyg, nätverk och konsultation.
  • Normpack, ett nätverk av 180 medlemmar som hanterar frågor kring material som kommer i kontakt med livsmedel måste uppfylla de krav som ställs i lagstiftningen för att säkerställa att farliga ämnen inte migrerar in i maten.
  • Substitutionscentrum, hjälper företag att identifiera onödigt farliga ämnen och hitta bättre alternativ. Substitutionscentrum har särskilt fokus på konsumentprodukter och små och medelstora företag. 
  • Kemisk analys, gruppen Analys och certifiering har verksamhet inom kemiska analyser och OEKO-TEX.
  • Substitutionsverktyget, identifiering av alternativ till oönskade kemikalier. RISE har utvecklat ett effektivt substitutionsverktyg för att enkelt screena en bred databas över ämnen och deras egenskaper (toxicitet, lösningsegenskaper, doft, prisbild, irritation, etc.) och välja de mest lovande för att lösa komplexa substitutionsutmaningar.

Kontaktperson

Nina Melander

Rådgivare Substitutionscentrum

+46 10 516 52 16
nina.melander@ri.se

Läs mer om Nina