Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Strålningsemissioner från betong

<p>Mätning av radongas emissioner/avgång från betong</p>

Mätning av radonhalt från betongprodukter har en grundläggande funktion till krav som ställs enligt Boverket och Statens strålsäkerhetsmyndighet. Genom mätning kan man få kännedom om hur stor radongasemissionen/halten är för sin produkt och beräkna radongashalten till ett befintligt rum, vilket är det gränskrav på radonemissioner som ställs idag för boende och arbetande i en inomhusmiljö (200 Bq/m3)

Mätning av radongasavgång kan också utföras för andra material som exempelvis ballast. 

Vi hjälper Er att lösa dina frågor angående radon- och gammastrålning från byggprodukter.


Mer information

Mätning av radongasavgång kan också utföras för andra material som exempelvis ballast. 

Kontaktperson

Magnus Döse

Senior forskare

+46 10 516 68 52
magnus.dose@ri.se

Läs mer om Magnus