Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Skadeutredningar på betongkonstruktioner, puts, murverk och cement

RISE utför skadeutredningar på betongkonstruktioner, puts, murverk och cementbaserade material. Utredningarna ska fastställa skadeorsak, omfattning och vilka åtgärder som kan vara nödvändiga för att rätta till skadan.

Vi hjälper dig med skadeutredningar för att fastställa skademekanism, omfattning och vilka åtgärder som kan vara nödvändiga för att rätta till skadan. Metodik och redovisning är utformad så att resultaten kan användas vid särskilda besiktningar, ansvarsfördelning och juridiska tvister.


Kontaktperson

Daniel A Andersson

Ingenjör

+46 10 516 57 23
daniel.a.andersson@ri.se

Läs mer om Daniel A