Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Skadeutredning

RISE erbjuder expertisen att utföra såväl som att vara ett stöd i skadeutredningsarbetet att hitta den faktiska orsaken till problem. Trots hängivet utvecklingsarbete kommer det alltid finnas en risk för att det inträffar fel. I de fall där bekymmer ändå uppkommit kan vi med vår unika kompetensbredd utgöra en trygg partner i arbetet mot att hitta rätt åtgärder. Vi erbjuder skadeutredning inom; hållfasthet och utmattning, brottmekanik, lastanalys, korrosion, miljötålighet, elektronik och trycksättning.

Utan erfarenhet och bra metoder är det lätt att skadeutredningsarbetet leder till att åtgärda symptom snarare än att identifiera källan till problemet. Det är varken effektivt eller resurssnålt, dels för utredningsarbetet i sig och dels för de åtgärder som riskerar att fördyra en process eller produkt utan att lösa det faktiska problemet. RISE kan hjälpa er.

En stor del av vår verksamhet handlar om att säkra funktionen hos produkter och att undvika skador då de används. Erfarenheter från denna provningsverksamhet, både från test och vid utveckling av provningsmiljöer, gör att vi vet var det är mest troligt att fokusera utredningsarbetet och kan på ett effektivt sätt minimera tiden till att hitta problemet.

När ett problem väl har identifierats kan vi med mer kvantitativa metoder göra en bedömning av huruvida problemet endast drabbat den enskilda produkten, om det är ett designfel som orsakat skada eller att det varit användningen som varit för tuff. Baserat på detta kan en bedömning av relevanta åtgärder tas fram. 

Det är ofta som vi anlitas av försäkringsbolag och vid juridiska processer som en oberoende part för att fastställa vad det är som falerat.

Vi kan med vår expertis även hjälpa till att i utvecklingsskedet göra en bedömning av troliga svagheter hos en given design och risker vid användningen.

Mer information

Vi erbjuder skadeutredning med stöd av experter inom bl a följande områden:

-Hållfasthet och utmattning.

-Brottmekanik.

-Lastanalys.

-Korrosion.

-Miljötålighet.

-Elektronik.

-Trycksättning.

-M fl.

Andreas Anderson

Kontaktperson

Andreas Anderson

Civilingenjör

Läs mer om Andreas

Kontakta Andreas
CAPTCHA This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.