Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Magnetisk analys, magnetiska sensorsystem, magnetiska nanopartiklar och magnetisk modellering

En kombination av våra unika laboratorier och djupa kunskaper om magnetism och magnetiska sensorsystem gör det möjligt att utföra magnetisk analys och karakterisering av olika magnetiska material samt designa unika skräddarsydda magnetiska sensorslösningar genom att kombinera magnetiska material med avancerad mätteknik. Vi utvecklar även avancerade AC-susceptometer-system med hög känslighet och hög bandbredd (t.ex. DynoMag och DynoMag HF systemet).

DynoMag
Foto: Fredrik Ahrentorp
DynoMag systemet för dynamisk magnetisk analys utvecklas och tillverkas vid RISE i Göteborg

På RISE arbetar vi med magnetiska material, magnetiska analyser och magnetiska sensorsystem i olika tillämpningsområden. Tillsammans med kunder från både stora och små företag och från akademin utvecklar vi sensorsystem och hjälper till med magnetisk analys och karakterisering av magnetiska material. Våra aktiviteter inkluderar också omfattande aktiviteter (både grundläggande och tillämpad forskning) inom magnetiska (nano) partiklar (både magnetisk analys och syntes av olika typer av magnetiska partiklar). I den magnetiska analysen arbetar vi med statisk magnetisk karakterisering (VSM) och dynamisk magnetisk analys (AC-susceptometri). I denna analys kombinerar vi också experimentella resultat med magnetisk simulering och modellering (t.ex. finita elementanalys och Monte-Carlo-simuleringar) för att förstå magnetiska system i detalj. Genom att kombinera modellering och simulering med vår expertis inom magnetiska egenskaper, mätteknik, elektronisk design och signalbehandling, har vi en unik plattform för att lösa svåra problem inom magnetiska system. Tack vare vår magnetiska expertis har vi också möjlighet att erbjuda specifika kurser för industri och akademi. Dessa kurser inkluderar områden som allmän magnetism, magnetiska material och magnetiska nanopartiklar. Vi har också ett stort internationellt nätverk inom magnetisk analys och magnetiska nanopartiklar som ytterligare stärker magnetanalysen och syntesarbetet.

Beträffande magnetisk magnetisk partikelsyntes är några av de metoder som finns tillgängliga vid RISE (ofta upp till pilotskala beroende på syntesmetoder) t ex; utfällningsmetod, hydrotermisk solvotermisk metod, sol-gel-metod och mekanokemisk malning. RISE har också ett brett utbud av instrument och kompetenser när det gäller ytkemisk karakterisering av magnetiska (nano) partiklar.

Genom att kombinera magnetiska material och deras magnetiska egenskaper med avancerad mätteknik kan vi inte bara upptäcka magnetfält utan också mäta positioner, orienteringar, krafter, rörelser, läckage, närvaro av fordon eller till och med olika typer av biomolekyler i en vätska. För att designa dessa specifika magnetiska sensorsystem använder vi vår långa erfarenhet och kunskap inom magnetiska material och olika sensormetoder baserade på till exempel induktionsspolar, Hall-effekt, AMR, GMR, magnetoelastiska resonans (MER) sensorer och flux-gate sensorer. Vi har också dedikerade 3-axliga spolsystem för kalibrering och karakterisering av magnetiska sensorsystem och tillgång till ett magnetiskt skärmad rum. För kraftmätning använder vi också vår kunskap inom piezoelektriska material och piezoelektriska sensorer.


Christer Johansson

Kontaktperson

Christer Johansson

Senior Expert

+46 10 228 41 82
christer.johansson@ri.se

Läs mer om Christer