Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Riksmätplatsen för volym och flöde

RISE är Sveriges NMI (Nationellt Mättekniskt Institut) och ansvarar enligt svenska författningen genom sina riksmätplatser för de centrala mätstorheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI.

Riksmätplatsen för volym och flöde innehar expertis inom flödesmätteknik vilket innebär mätning av vätskeflöden och bestämning av volym hos olika kärl såsom tankar, volymkärl, glaskolvar och pipetter. Genom korrekta mätningar och kunskap om eventuella avvikelser samt lämpliga kalibreringsintervall minskar risken för felaktiga mätningar och vi kan bidra till direkta besparingar för industrin.

Teknikutvecklingen stöttas genom att vi deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt relaterade till volym och flödesmätteknik. Som en del av RISE kan vi även vara en oberoende part som kan koordinera samarbete mellan olika företag i projekt och tester. 

Riksmätplatsen för volym och flöde vid RISE förfogar över landets bredaste och noggrannaste resurser för mätningar och kalibreringar inom området. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och ta fram mätmetoder för att kunna möta industrins behov av spårbarhet med den mätosäkerhet som olika tillämpningar kräver. Detta sker både inom nationella och internationella forskningsprojekt, och ofta i samarbete med andra organisationer och intressenter.

Vi har också möjlighet att bistå med mätteknisk expertis antingen det gäller utredningar kring olika typer av mätbehov, frågor som rör kvaliteten kring mätningar eller utbildningsbehov inom utrustningar, mätning och mätosäkerhetsanalys.


Kontaktperson

Kerstin Mattiasson

Civilingenjör

+46 10 516 53 80
kerstin.mattiasson@ri.se

Läs mer om Kerstin

Relaterat

Test & demo

Flödeslaboratorium

Unik facilitet i Skandinavien, även utifrån ett internationellt perspektiv. Flödeslaboratoriet i Borås nyttjas för forskning, utveckling, kalibrering och provning. Laboratoriet utvecklas kontinuerligt för att kunna möta industrin…
Kurs

2 dec 2020, 10:30 - 3 dec 2020, 15:30

Vattenmätare och debitering

Två dagar för dig som arbetar med debitering, fakturering, teknik och/eller administration.
Kurs

28 okt 2020, 08:30 - 17:00

Internrevision för ISO/IEC 17025

<p>Även tillämpligt för ISO/IEC 17020, ISO 9001 & ISO 14001</p>
Kurs

8 sep 2020, 09:00 - 16:30

Jämförelsemätning

<h3>Säkerställ dina mätningar genom att jämföra dig med andra</h3>
Kurs

3 nov 2020, 09:00 - 17:00

b1, Mätutrustning och kalibrering - ISO 9001:2015

Dag 1 av 3 fristående kursdagar - Mätdon kan visa fel, även om de är helt nya. När de används, slits de och om de innehåller elektronik "driver" de ofta med tiden. Risken är att felet blir allt större. På denna kursdag får vi igenom standarden och översätter den till konkreta exempel.
Kurs

4 nov 2020, 09:00 - 17:00

b2, Mätosäkerhet

Dag 2 av 3 fristående kursdagar. Är begreppet "mätosäkerhet" lika naturligt för dig som "kalibrering" i samband med mätdon? Det borde det vara! Denna dag syftar till att ge grundläggande förståelse och förutsättningar för systematisk och praktisk tillämpning av principerna att uppskatta mätosäkerheter.

Produktcertifiering

Certifiering av produkter handlar om att skapa ett förtroende för produkten när den kommer ut på marknaden.