Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Riksmätplatsen för volym och flöde

RISE är Sveriges NMI (Nationellt Mättekniskt Institut) och ansvarar enligt svenska författningen genom sina riksmätplatser för de centrala mätstorheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI.

Riksmätplatsen för volym och flöde innehar expertis inom flödesmätteknik vilket innebär mätning av vätskeflöden och bestämning av volym hos olika kärl såsom tankar, volymkärl, glaskolvar och pipetter. Genom korrekta mätningar och kunskap om eventuella avvikelser samt lämpliga kalibreringsintervall minskar risken för felaktiga mätningar och vi kan bidra till direkta besparingar för industrin.

Teknikutvecklingen stöttas genom att vi deltar i forsknings- och utvecklingsprojekt relaterade till volym och flödesmätteknik. Som en del av RISE kan vi även vara en oberoende part som kan koordinera samarbete mellan olika företag i projekt och tester. 

Riksmätplatsen för volym och flöde vid RISE förfogar över landets bredaste och noggrannaste resurser för mätningar och kalibreringar inom området. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och ta fram mätmetoder för att kunna möta industrins behov av spårbarhet med den mätosäkerhet som olika tillämpningar kräver. Detta sker både inom nationella och internationella forskningsprojekt, och ofta i samarbete med andra organisationer och intressenter.

Vi har också möjlighet att bistå med mätteknisk expertis antingen det gäller utredningar kring olika typer av mätbehov, frågor som rör kvaliteten kring mätningar eller utbildningsbehov inom utrustningar, mätning och mätosäkerhetsanalys.


Kerstin Mattiasson

Kontaktperson

Kerstin Mattiasson

Civilingenjör

+46 10 516 53 80
kerstin.mattiasson@ri.se

Läs mer om Kerstin

Relaterat

Test & demo

Flödeslaboratorium

Unik facilitet i Skandinavien, även utifrån ett internationellt perspektiv. Flödeslaboratoriet i Borås nyttjas för forskning, utveckling, kalibrering och provning. Laboratoriet utvecklas kontinuerligt för att kunna möta industrin…
Kurs

2 dec 2020, 10:30 - 3 dec 2020, 15:30

Vattenmätare och debitering

Två dagar för dig som arbetar med debitering, fakturering, teknik och/eller administration.
Kurs

28 okt 2020, 08:30 - 17:00

Internrevision för ISO/IEC 17025

Även tillämpligt för ISO/IEC 17020, ISO 9001 & ISO 14001
Kurs

8 sep 2020, 09:00 - 16:30

Jämförelsemätning

Säkerställ dina mätningar genom att jämföra dig med andra
Kurs

3 nov 2020, 09:00 - 17:00

b1, Mätutrustning och kalibrering - ISO 9001:2015

Dag 1 av 3 fristående kursdagar Mätdon kan alltid visa fel, även om de är helt nya. När de sedan används, slits de, och om de innehåller elektronik "driver" de ofta med tiden. Risken är alltså att felet blir större och större. Att kalibrering av mätutrustningen är en viktig länk i kvalitetsarbetet, är säkert välbekant för alla som arbetar med ledningssystem som t.ex. ISO 9001. Men det är även andra aspekter som behöver hanteras.  
Kurs

4 nov 2020, 09:00 - 17:00

b2, Mätosäkerhet

Dag 2 av 3 fristående kursdagar Är begreppet "mätosäkerhet" lika naturligt för dig som "kalibrering" i samband med mätdon? Det borde det vara! Lite provocerande kan vi säga att ett mätresultat är värt något, först då "gråzonen" omkring mätvärdet är känt, dvs. mätosäkerheten. Det gäller både vid kalibrering och när vi sedan använder mätdonet. Det är så vi får känsla för hur bra vi egentligen mäter. Till hjälp har det utformats internationella dokument som GUM och EA. Denna dag syftar till att ge grundläggande förståelse och förutsättningar för systematisk och praktisk tillämpning av principerna att uppskatta mätosäkerheter.  

Produktcertifiering

Certifiering av produkter handlar om att skapa ett förtroende för produkten när den kommer ut på marknaden.