Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Riksmätplatsen för längd- och dimensionsmätteknik

RISE är Sveriges NMI (Nationellt Mättekniskt Institut) och ansvarar enligt svenska författningen genom sina Riksmätplatser för de centrala mätstorheterna i det internationella systemet för måttenheter, SI.

Riksmätplatsen för längd- och dimensionsmätteknik har som huvuduppgift att realisera SI-enheten för längd (metern) och därigenom erbjuda spårbarhet till industrin och andra intressenter. Våra tjänster omfattar kalibrering av längdreferenser, uppmätning av detaljer, utbildning och rådgivning. Vi erbjuder även utvärdering, provning, forskning och analys inom området.

Vår expertis inom längdmätteknik bidrar till kvalitetssäkrade mätningar och teknikutveckling för svensk industri. Korrekta mätningar bidrar till direkta kostnadsbesparingar genom minskad kassation och ”rätt från början”.

Inom industrin är korrekta mätningar ett grundläggande krav för att lyckas på en internationell marknad. Vid precisionstillverkning är toleranserna låga och det är viktigt att ha kalibrerad mätutrustning med låg mätosäkerhet. Vi erbjuder kalibreringar med hög precision av referensnormaler och mätinstrument.

I takt med en ökad automatisering av industrin och minskade toleranser vid produktion kommer tuffare krav att ställas på mätnoggrannhet i framtiden. Vi kan erbjuda experthjälp inom utveckling och validering av mätmetoder för längd- och dimensionsmätning.

Som standardtjänster erbjuder vi bland annat kalibrering av:

  • Passbitar
  • Passbitsstegar
  • Laserinterferometrar, laseravståndsmätare
  • Ringar och tolkar
  • Skalor och måttband
  • Vinkelmätare och vinkelnormaler
  • Ytjämnhetsnormaler
  • Linjärgivare
  • Rundhets och formnormaler

Vi erbjuder kalibreringar utförda på ”rätt” nivå av kompetent personal i miljökontrollerade mätlaboratorium.

RISE Kalibrering erbjuder möjligheten att ansluta sig till kundwebbplatsen som ger dig full kontroll över dina mätdon med enkel översikt av registrerade mätdons status, historik samt kalibreringsbevis.


Kontaktperson

Marianne Äremann

Tekniskt ansvarig

+46 10 516 54 81
marianne.aremann@ri.se

Läs mer om Marianne

Kontaktperson

Carl-Henrik Hanquist

Ingenjör

+46 10 516 54 59
carl-henrik.hanquist@ri.se

Läs mer om Carl-Henrik

Relaterat

Berättelse

Så blev en meter en meter

Att i dag mäta upp en meter är ingen större konst. Men att komma fram till hur lång en meter ska vara har under historien engagerat både filosofer, biskopar och vetenskapsmän. I Sverige är det RISE, i rollen som riksmätplats för d…
Område

Metrologi och mätteknik

Mätningar görs över hela världen, inom alla branscher. Oftast mäter man för att kunna fatta beslut eller kontrollera något. Det kan vara beslut om en åtgärd men det kan också vara ett automatiserat beslut i ett styr- och reglersys…
Berättelse

3D-bilder av kyrka hjälper till att bevara kulturarvet

En av Sveriges äldsta kyrkor har analyserats med hjälp av laser. Forskare har tagit fram 3D-bilder för att studera den medeltida arkitekturen, något som är viktigt för att vårda och bevara vårt kulturarv.
Tjänst

Kalibrering - vi samordnar

Kalibrera alla dina mätdon på ett och samma ställe. RISE har en samordningsfunktion inom Kalibrering för Er som kalibreringskund. Genom denna tjänst kan vi på ett enklare sätt tillgängliggöra vårt utbud av kalibreringstjänster så …
Tjänst

Kalibrering av laserinterferometer vid riksmätplats

Riksmätplatsen för längd- och dimensionsmätteknik erbjuder kalibrering av laserkällor som används för interferometri.
Tjänst

Kalibrering av passbitsstegar vid riksmätplats

Riksmätplatsen för längd- och dimensionsmätteknik erbjuder kalibrering av passbitsstegar.
Tjänst

Kalibrering av passbitar vid riksmätplats

Riksmätplatsen för längd- och dimensionsmätteknik erbjuder interferometrisk och mekanisk kalibrering av passbitar.
Tjänst

Kalibrering av måttband (mätband) vid riksmätplats

Riksmätplatsen för längd- och dimensionsmätteknik erbjuder kalibrering av måttband, pejlmåttband och cirkometrar (PI-band).