Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Bearbetning av polymera material och kompoundering

Djupgående kunskap inom polymer- och plastbearbetning utgör en viktig kärnkompetens. Vi riktar oss mot branscher och produkter där plast och gummi är centrala material. Vi erbjuder stöttning i val av bearbetningsteknik och har moderna anläggningar för kompoundering, formsprutning och extrudering.

Val och optimering av metod påverkar i allra högsta grad egenskaperna hos den färdiga produkten. Bearbetningstekniker för plast och polymerer är en central aspekt i samband med haverianalyser, produktutvecklingsarbete, materialutveckling och förbättring av bearbetningsprocesser.

Utrustning inom plastbearbetning

RISE moderna och flexibla utrustningar möjliggör anpassningsbar plastbearbetning och tillverkning för specifika ändamål. Polymerblandningar och kompositmaterial kan framställas i allt från knådning av små batcher till kontinuerlig dubbelskruvs-kompoundering i pilotskala (upp till 25 kg/tim). RISE använder främst formsprutning samt olika extruderingstekniker (profil-, filament- eller beläggningsextrudering) för tillverkning av provobjekt och prototyper.

Funktionella plaster

Inom material- och produktutveckling är tillförsel av unika materialegenskaper och funktioner ofta betydelsefullt. Detta åstadkoms som regel genom inblandning av olika tillsatser. Ofta är även själva kompounderingsprocessen direkt påverkande på resultaten. Av framtagna material kan vi tillverka prover och prototyper för att mäta och utvärdera deras egenskaper med olika provmetoder.

Återvinning av plast

Plaståtervinning är en annan kärnkompetens på RISE där vår kunskap om tekniker för plastbearbetning är avgörande för att kunna göra rättvisa utvärderingar av plasternas återvinnings- och förädlingsmöjligheter. RISE driver sedan fem år en testbädd inom materialåtervinning av plast, besök testbädden sida via länken nedan för mer information.

 


Kontaktperson

Thomas Sjöholm

Laboratorieingenjör

+46 10 228 47 92
thomas.sjoholm@ri.se

Läs mer om Thomas