Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kontinuitetshantering inom totalförsvar

Cyberattacker, bränder, översvämningar, pandemier och elavbrott är störningar som blir allt vanligare i dagens samhälle. Företag och organisationer behöver ha en tydlig plan för hur verksamhet ska kunna fortlöpa oavsett vad som inträffar.

Kontinuitetshantering för fortsatt verksamhet

För att vårt samhälle ska kunna fungera även under kris och krig är det viktigt att säkerställa att våra system klarar påfrestningar. Företag och organisationer ska kunna klara oväntade störningar och genom kontinuitetshantering ökar möjligheten att upprätthålla verksamheten.

Kartläggning är första steget

Ett första steg i kontinuitetshanteringen är att kartlägga vad som måste finnas på plats för att verksamheten ska kunna vara i gång. Det är också viktigt att fastställa vilka hot som finns mot verksamheten samt vilka möjligheter det finns att klara störningar. Här behöver företag se över sina ledningssystem, sin organisation och företagets kompetens.

En genomlysning visar nödvändiga justeringar

En genomlysning säkerställer att företaget eller organisationen är väl rustat med allt från en robust maskinpark till stabila försörjningssystem och nödvändig hård-och mjukvara. Kanske behöver vissa investeringar göras för att verksamheten ska kunna fungera även vid störningar? Behöver kompetens eventuellt överföras från nyckelpersoner till fler medarbetare? Hur kan tillverkningen fortsätta vid materialbrist? Och hur ska maskinparken hanteras om vattentillgången är hälften av det normala?

RISE hjälper till med kontinuitetshantering

RISE hjälper er med företagets kontinuitetshantering. Vi gör en omfattande analys av företagets kompetens, resurser och ansvarsfördelning. I analysen ingår sådant som exempelvis riskbedömning av verksamhetens hård- och mjukvara, kunskapsinventering och hårdvaruanalys där vi undersöker hur utrustningen kan köras med andra prestandanivåer och vilka konsekvenserna blir. En sådan analys delas in i 6 steg.

Steg i kontinuitetshantering 

  1. Skaffa överblick. Steget innebär en kvantifiering och en kvalificering av troliga och/eller möjliga risker.
  2. Se över produktionssystemet. Här undersöker vi hur produktionssystemet är rustat både inom och utanför företaget. Vilka alternativa försörjningskanaler finns? Hur hanteras komponentbrist?
  3. Se över tänkbara åtgärder för att förbereda sig för kris. Det handlar om bland annat lagerhållning och användning av standardkomponenter.
  4. Översyn av produktionen. Hur fungerar produktionen under lägre prestandakrav? Vad innebär det att inte ha en optimal nivå? Innebär det avkall på tid, kvalitet, kostnad osv?
  5. Kunskapsinventering. Vilken kunskap behövs för att kunna klara av den nya situationen? Finns kunskapen in house? Har flera medarbetare kompetensen eller finns några få nyckelpersoner?
  6. Förbereda verksamhetens ledning. Förberedelsen måste ske i en tid av icke-kris och ledningen behöver förstå vad som kan komma att hända.

Kontinuitetsplan utformas utifrån analysen

Utifrån analysen utformas en kontinuitetsplan för verksamheten. I den anges riktlinjer för hur verksamheten ska kunna upprätthållas även när det oväntade inträffar. Det kan handla om andra sätt att arbeta – som att vid en kris behöva köra maskiner på halv kapacitet, att använda sig av alternativa material i produktionen eller om att minska elförbrukningen. Kontinuitetsplanen kan även innehålla riktlinjer för ansvarsfördelning, organisation och multikompetens hos medarbetare för att kunna göra uppgifter utöver det vanliga.

Agilitet och resiliens är grunderna i kontinuitetsarbetet

RISE hjälper till att se vilken försörjningsförmåga er organisation har när det oväntade inträffar. Agilitet och resiliens är de två grundpelarna i kontinuitetsarbetet. Hur snabbt kan verksamheten ställa om till det nya, oväntade? Och hur motståndskraftig är verksamheten i företaget?

Kontinuitetshantering ger samhällsberedskap

Sammanfattningsvis kräver det förändrade världsläget att vårt samhälle bygger upp en beredskap för kris och krig. Ju fler företag som prioriterar, arbetar och samarbetar kring kontinuitetshantering, desto starkare blir vår totala samhällsberedskap.

Till totalförsvar och krisberedskap på RISE

Raul Carlsson

Kontaktperson

Raul Carlsson

Senior forskare

+46 10 228 49 05

Läs mer om Raul

Kontakta Raul
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA Den här frågan är till för att testa om du är en mänsklig besökare eller inte för att undvika automatiska skräppostmeddelanden.

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Expertis

Energiförsörjning inom totalförsvar

Energiförsörjning inom totalförsvar och krisberedskap handlar om att kunna hantera Sveriges energibehov även under kris och krig.
Expertis

Livsmedel och dricksvatten -totalförsvar

Trygg och säker försörjning av livsmedel och dricksvatten är nödvändigt för människors liv och hälsa. Det är grundläggande i såväl fredstida kriser som under höjd beredskap och ytterst i krig.
Expertis

Transporter inom totalförsvar

Transporter är en viktig del av totalförsvar och krisberedskap. Det handlar om att transportera människor, råvaror, förbrukningsmaterial och utrustning. Men också om att transportera energi, processhjälpmedel och kompetens.
Expertis

Info & kommunikation inom totalförsvar

Information och kommunikation är grundläggande delar av totalförsvaret. Utan fungerande IT-system fungerar inte de funktioner som samhället bygger på. Det är därför viktigt att samhället lyckas förebygga, upptäcka och hantera risk…
Expertis

Skydd och säkerhet inom totalförsvar

Skydd och säkerhet är viktiga parametrar inom totalförsvar och krisberedskap.
Expertis

Produktionsomställning inom totalförsvar

Under tider av kris och krig ställs vårt samhälle inför nya utmaningar. Bland annat behöver vi hitta alternativ försörjning av produkter inom hälsa och sjukvård.
Expertis

Cybersäkerhet inom totalförsvar

Med ett alltmer digitaliserat samhälle ökar också risken för cyberangrepp. Såväl kritiska samhällsfunktioner som enskilda organisationer och företag kan slås ut av en cyberattack. Det är därför viktigt att möta den digitala utveck…
Expertis

Hälso- och sjukvård inom totalförsvar

Hälso- och sjukvård är en viktig del av det svenska totalförsvaret och den nationella krisberedskapen.