Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Kemisk massatillverkning

Sulfatprocessen är den dominerande processen för framställning av material till pappersprodukter. RISE arbetar både med att förbättra existerande processer för sulfatkokning,  syrgasdelignifiering, blekning och med att utveckla nya processer för kemisk massa.

Sulfatprocessen är idag den dominerande processen för framställning av pappersmassa till de flesta slag av pappersprodukter. Sulfatprocessen är en kemisk behandlingsprocess för veden. Den centrala delen av sulfatprocessen är massakoket, där ved behandlas med kemikalier för tillverkning av pappersmassa med frilagda fibrer. Därefter bleks ofta massan. Processerna från ved till pappersmassa brukar ofta benämnas fiberlinjen.

RISE har lång erfarenhet av kemisk massatillverkning (kokning och blekning) och tillgång till modern utrustning och kvalificerade specialister. Vi kan leverera de svar och den information du behöver inom:

 • Vedslagslämplighet för användning i olika pappers/cellulosaapplikationer
 • Koknings- och blekningsbetingelser
 • Nya kok- och blekkemikalier
 • Ljushet och ljusstabilitet
 • Massareaktivitet
 • Massa- och fiberegenskaper
 • Flisförbehandlingar

Existerande och nya processer

Vi arbetar både med att förbättra existerande processer för sulfatkokning, syrgasdelignifiering, blekning och med att utveckla nya processer för kemisk massa. Några av RISE fokusområden är:

 • Optimerade koknings- och blekningsstrategier med avseende på massakvalitet och processekonomi
 • Integrering av bioraffinaderiprocesser i kemiska massafabriker
 • Nya hållbara massaprocesser med liten miljöpåverkan
 • Tillverkning av specialcellulosa för framställning av t.ex. textil och nanocellulosa
Caroline Ankerfors

Kontaktperson

Caroline Ankerfors

Enhetschef

Läs mer om Caroline

Kontakta Caroline

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.