Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Komponentgjutning och processoptimering

Egenskaperna hos en gjuten komponent påverkas av flera faktorer; materialval, legeringsämnen, geometri, stelningshastighet och gjutprocessens stabilitet.

På RISE har vi resurser och kompetens för att ta fram gjutna komponenter i järn, stål, aluminium och kopparlegeringar i sandform. Vi kan även bistå med simulering av gjutprocesser och därmed minimera risken för defekter i den färdiga komponenten.

Vid gjutning av komponenter krävs stor kunskap kring hur materialet beter sig i smält tillstånd, smältabehandlingar innan gjutning och hur formen ska se ut för att minimera risken för defekter i den färdiga komponenten. Förutom framtagning av den fysiska gjutna komponenten kan vi bistå med bl.a. gjutsimulering och processkartläggning.

Processoptimering

Vi använder oss av flera olika programvaror för att simulera gjutprocessen. Programmen är verktyg för att kunna ta fram ett korrekt ingjutsystem så att komponenten fylls på ett sätt som resulterar i så lite defekter som möjligt. Hur formen fylls och stelnar kommer påverkas av bl.a. formens material, legeringsval och geometri. Detta ger oss även indikation på var det finns störst risk för eventuella defekter.

Vi kan även bistå med processkartläggning i en gjuteriverksamhet. Vi har erfarenhet av att gå igenom gjuteriprocesser och ge förslag på förbättringsarbete. Vi utför även ett antal miljötjänster som t.ex. tillståndsansökningar, periodisk undersökning, avfallsklassning m.m.

Framtagning av gjutna komponenter

I vårt gjuteri har vi möjlighet att ta fram gjutna komponenter i järn, stål, aluminium och kopparbaslegeringar. Sandformen tas fram antingen genom handformning eller genom att använda additiv tillverkning, 3D-printade formar. Detta ger oss stor frihet vid utformning av komponenter. I ett tidigt skede av konstruktionsfasen eller för att testa ett koncept kan det vara av stort värde att snabbt kunna få fram en fysisk komponent.

Samverkan och projekt inom komponentgjutning och processoptimering

Vi samverkar med gjuteriindustrin och dess kunder i både offentligt finansierade projekt och i kundspecifika konsultuppdrag. Vi har även ett stort antal schemalagda kurser inom området och kan även skräddarsy kurser utifrån specifika önskemål.

Vi kan bl.a. hjälpa till med följande:

  • Gjutsimulering
  • Framtagning av sandgjutna komponenter
  • Provgjutning av nya material
  • Analys av formmaterial (råsand eller kemiskt bunden sand)
  • Temperaturmätningar i form, smälta eller skänk
  • Processkartläggning i gjuteri

Martin Risberg

Kontaktperson

Martin Risberg

Enhetschef

+46 10 228 49 17
martin.risberg@ri.se

Läs mer om Martin

Relaterat

Tjänst

Analys av råsand för gjutning

Vid gjutning av stål och järn samt, i viss mån, andra metaller används ofta formsand där bentonitlera fungerar som bindemedel. Denna sandtyp kallas "råsand", cirkuleras i systemet och fräschas upp inför varje ny gjutning. Den här …
Tjänst

Gjutsimulering

Simulering av den gjutna processen är ett bra verktyg under den inledande designfasen av en ny komponent för att uppnå bästa möjliga kvalité på det färdiga ämnet. Gjutsimulering används främst för att optimera processparametrar vi…
Tjänst

Prototypgjutning

Framtagning av gjutna prototyper från idé/koncept till gjuten detalj. Ett komplett utrustat gjuteri där möjlighet finns att gjuta i järn, stål, aluminium i önskad legering. Tillgång till formningsutrustning och 3D printade sandfor…
Nätverk

Nätverk för pressgjutning

Pressgjutningsbranschen står inför spännande utmaningar. Som medlem i Nätverk för pressgjutning får du ta del av omvärldsbevakning, möjlighet att utbyta erfarenheter med andra företag, organisationer och akademi samt vara med och …
Nätverk

Nätverk för gjuterier som arbetar med råsand

Genom Nätverk för råsand får gjuterier som arbetar med formar i råsand möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra och med forskare från RISE. Det finns också möjlighet att vara med i RISE forskningsprojekt inom området.
Kurs

21 okt 2020 - 22 okt 2020

Kontroll och styrning av råsand

Kursen ger fördjupade kunskaper om tillverkning av formar med bentonitbunden sand ("råsand"). 
Kurs

15 sep 2020 - 17 sep 2020

Introduktion i gjuteriteknik

Kursen handlar om hela resan från råmaterial till färdigt gjutgods. Du får en bred översyn över tillverkningskedjan och vilka metoder och material som finns att tillgå. Undervisningen behandlar ämnen som produktionsteknik, aktuella miljöfrågor och hur gjuteriindustrin ser ut nationellt och internationellt.
Kurs

15 apr 2020

Introduktion pressgjutning

Pressgjutna detaljer finns i en mängd produkter som vi använder dagligen. I den här kursen får du bredare kunskaper om vilka möjligheter, men också vilka begränsningar som finns med tekniken.