Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Geometrisäkring

I den hårdnande globala konkurrensen är geometrisäkring en framgångsfaktor för svensk industri. Genom att hantera geometriska avvikelser och variation kan du med RISE stöttning bli bäst på att förkorta ledtider i utvecklingen av nya produkter.

Genomarbetade koncept ger hög kvalitet på slutprodukten. Detta betalar sig, bland annat i form av minskade kostnader för justeringar, kassationer och reklamationer. Kravet på högre kvalitet i kombination med ökad flexibilitet och kortare ledtider medför att du behöver göra rätt från början.

Säkerställ den geometriska kvaliteten

Det är i praktiken omöjligt att producera en serie exakt likadana komponenter. Variation uppstår alltid i precision och i produktlikhet. Tillsammans med oss kan du säkerställa att den geometriska kvaliteten uppfylls.

Erbjudande

Vi har kontaktnät och mångårig erfarenhet av forsknings- och utvecklingsarbete samt industriella tillämpningar av metoder och teknik för geometrisäkring. Med våra effektiva metoder inom exempelvis geometrisimulering och 3D-mätning eller 3D-skanning ökar vi kunskapen hos kunden om hur produktkonceptet och produktionsprocessen interageras. 

VI kan hjälpa till med:

  • En högre kvalitet på slutprodukten
  • Bättre konstruktioner i tidiga konceptfaser
  • Säkrare virtuell beredning
  • Snabbare uppstart
  • Effektivare styrning och justering av löpande produktion.
  • Intruktion till geometrisäkring
Per-Johan Wahlborg

Kontaktperson

Per-Johan Wahlborg

Forskare

Läs mer om Per-Johan

Kontakta Per-Johan

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.