Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Urban Dagvattenhantering

Växande Städer samt ett förändrat klimat kräver en förbättrad dagvattenhantering i svenska städer för att kunna bemöta framtida utmaningar och skapa attraktivare urbana miljöer.

Urbanisering och förtätning av våra städer i kombination med klimatförändringar ställer tuffare krav på en effektiv dagvattenhantering. Många städer har inte möjlighet att i befintlig infrastruktur hantera de ökade mängderna dagvatten som förutspås komma i framtiden. Redan idag ses antalet översvämningar som drabbar svenska städer öka med stora samhällsekonomiska kostnader till följd. Vidare kan dagvatten vara en bärare av de föroreningar som genereras i våra städer. Dagvatten som inte fördröjs och renas lokalt på plats riskerar transportera stora mängder vatten och föroreningar till närliggande recipienter, något som i förlängningen skadar vattenmiljön och försämra våra vattenresurser.

RISE samarbetar med kommuner, myndigheter, branschorganisationer och akademi för att tillsammans möta dessa utmaningar och planera för en hållbar och långsiktig dagvattenhantering. RISE stöttar också företag i deras utveckling och implementering av effektiva lösningar för behandling, övervakning och säker transport av dagvatten. Inom RISE har vi en bred expertis inom dagvattenmodellering, beslutsstöd i olika skeden, uppbyggnad av test- och demoanläggningar, sensorer och standardisering och certifiering för en mängd olika dagvattenlösningar.


Mer information

Klimatsäkrade Systemlösningar för Urbana Ytor är ett av alla genomförda dagvattenprojekt med syfte att sprida kunskap om nya typer av systemlösningar. 

Helene Sörelius

Kontaktperson

Helene Sörelius

Projektledare

+46 10 516 63 35
helene.sorelius@ri.se

Läs mer om Helene