Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Urban dagvattenhantering

Växande städer samt ett förändrat klimat kräver en förbättrad dagvattenhantering i svenska städer för att kunna bemöta framtida utmaningar och skapa attraktivare urbana miljöer.

Urbanisering och förtätning av våra städer i kombination med klimatförändringar ställer tuffare krav på en effektiv dagvattenhantering. Många städer har inte möjlighet att i befintlig infrastruktur hantera de ökade mängderna dagvatten som förutspås komma i framtiden. Redan idag ses antalet översvämningar som drabbar svenska städer öka med stora samhällsekonomiska kostnader till följd. Vidare kan dagvatten vara en bärare av de föroreningar som genereras i våra städer. Dagvatten som inte fördröjs och renas lokalt på plats riskerar transportera stora mängder vatten och föroreningar till närliggande recipienter, något som i förlängningen skadar vattenmiljön och försämra våra vattenresurser.

RISE samarbetar med kommuner, myndigheter, branschorganisationer och akademi för att tillsammans möta dessa utmaningar och planera för en hållbar och långsiktig dagvattenhantering. RISE stöttar också företag i deras utveckling och implementering av effektiva lösningar för behandling, övervakning och säker transport av dagvatten. Inom RISE har vi en bred expertis inom dagvattenmodellering, beslutsstöd i olika skeden, uppbyggnad av test- och demoanläggningar, sensorer och standardisering och certifiering för en mängd olika dagvattenlösningar.

Brita Stenvall

Kontaktperson

Brita Stenvall

Projektledare

Läs mer om Brita

Kontakta Brita

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Relaterat

Projekt

Samverkan för en hållbar hantering av dagvatten på kvartersmark

Klimatförändring och urbanisering kräver att dagvatten hanteras ovan och under mark på ett säkert och kostnadseffektivt sätt. Trots detta hanteras dagvatten idag nästan uteslutande genom ledningar under mark och utvecklingen mot e…
Projekt

Forskningsprojekt på HSB Living Lab om innovativ dagvattenhantering

RISE, Göteborg Stad, Gryaab, LTU, Chalmers, HSB och ett antal teknikleverantörer har under 4,5 år drivit ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprojekt kopplat till hållbar dagvattenhantering vid HSB Living Lab i Göteborg.
Projekt

TINK: dagvatten

TINK står för tillgänglighet, inkludering och normkritisk analys. I detta projekt är miljöer med öppna dagvattenlösningar i fokus. Syftet är att utforska metoder för att utveckla miljöer som möter både klimatutmaningar och sociala…
Projekt

Gröna täta tak, steg 3

Gröna tak utgör alternativa gröna ytor i staden som beroende på utformning kan bidra med en rad olika ekosystemtjänster, t.ex. ökad biologisk mångfald och spridningsvägar, temperatursänkning i samband med värmeböljor och dagvatten…
Berättelse

Klimatsäkrade städer

– Vi ville utvärdera om det gick att ha kvar träden i staden och få dem att må bättre. Genom lösningen fick vi även en insats för dagvattnet på köpet, säger Malin Engström, avdelningschef vid tekniska förvaltningen i Växjö kommun.
Område

Klimatanpassning

Ett häftigt skyfall kan få förödande konsekvenser i en asfalterad stad där vattnet har små möjligheter att rinna undan. En värmebölja kan skapa värmestress hos sårbara grupper i städer där byggnader lagrar och utstrålar värme. I k…
Berättelse

I den klimatsmarta staden är regn en resurs

I Uppsala finns ett unikt dagvattensystem som vattnar träd och planteringar, och som även magasinerar vatten under vägbanan. Förutom att det är ett smart sätt att utnyttja regnvatten minskar dessutom risken för stora vattenflöden …
Projekt

China-EU Water Platform

China-EU Water Platform är en plattform för kunskapsutbyte och samarbete i vattenrelaterade frågor mellan China och representanter från Europeiska Unionen.