Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Optimerad återvinning av matavfall

Det matavfall som uppstår ska enligt nationella miljömål, och för bästa nytta, sorteras ut och hanteras separat. Enligt EUs paket för Cirkulär ekonomi ska källsortering av matavfall dessutom vara obligatoriskt och erbjudas alla medborgare. Stora resurser läggs därför på att implementera system för källsortering och behandling av matavfall.

När systemet byggs upp är det viktigt att beakta hela kedjan från individens deltagande, teknik för insamling och behandling till att producerade nyttigheter blir användbara och efterfrågade av slutanvändaren. Matavfall ska i första hand förebyggas, men det utsorterade matavfallet behöver, för optimerat nyttiggörande med minimala förluster, hanteras som en värdefull råvara.

Idag produceras i princip uteslutande biogas och biogödsel av det matavfall som sorteras ut. Det är en produktion som har utvecklingspotential samtidigt som framtida alternativa och kompletterande processer för exempelvis gödselprodukter, foder eller bioplast kan ge nya möjligheter. Den kunskap och det helhetsperspektiv som RISE besitter möjliggör relevanta projekt som beaktar hela hanteringskedjan med utsortering, hantering, kvalitetssäkring, förbehandling samt alternativ för nyttiggörande. Tillsammans kan vi ta oss an följande utmaningar:

  • val av lämpligt insamlingssystem för matavfall
  • arbetsgång och planering vid implementering av system för källsortering av matavfall
  • förbättringsåtgärder för bättre utsorteringsgrad, kvalitetssäkring och minskade förluster vid insamling och hantering av matavfall
  • bedömning av alternativa processer för återvinning av matavfall

Inom området erbjuder vi utredningar samt tvärvetenskaplig projektutveckling i forsknings- och innovationsprojekt.

Med en stor bredd av kompetenser längs hela kedjan - utsortering, logistik, biologisk behandling samt nyttiggörande av återvunna produkter - skapar vi projekt med helhetssyn för optimerad återvinning av matavfall.   

Carl Jensen

Kontaktperson

Carl Jensen

Projektledare

+46 10 516 56 11

Läs mer om Carl

Kontakta Carl
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.

Kontakt

Hittar du inte det du söker eller är du nyfiken på hur vi kan hjälpa dig?

Skicka meddelande
CAPTCHA

* Obligatoriskt Genom att skicka in formuläret behandlar RISE dina personuppgifter.