Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Affärs- och innovationsprocesser för ökad tillväxt i livsmedelskedjan

Vi hjälper små och stora aktörer inom jordbruk och livsmedel att bli mer innovativa och får jordbruks- och livsmedelsområdet att utvecklas.

Jobbar du inom livsmedelskedjan och vill öka innovationstakten? Letar du efter verktyg, kompetenser, finansiering och partners för att hjälpa er nå era mål? Vi är med och skapar rätt förutsättningar för att få en positiv utveckling från jord till bord. Vi kopplar ihop befintliga stöd och utvecklar nya där vi ser att det finns behov. Det skapar förutsättningar så att industrin kan ta ett kliv framåt. Det kan till exempel handla om att coacha enskilda bolag inom innovationsledning, driva tematiska nätverk och seminarier eller att bygga strukturer för regional och nationell utveckling. 

Vi stimulerar innovation och att kunskap nyttiggörs – allt för att underlätta för samhälls- och näringslivsdrivna behov. Vi gör det i fyra aktivitetsområden: 

  1. Utveckling av företag och offentlig sektor
  2. Utveckling av innovationssystemet för industrin och den offentliga sektorn
  3. Utveckling och anpassning av innovationsprocesser och verktyg 
  4. Koordinering av utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser

Många av våra uppdrag kommer från regionala eller nationella finansiärer. De vill stimulera utvecklingen inom livsmedelsområdet i linje med regionala och nationella livsmedelsstrategier. Den målgrupp som har nytta av dessa uppdrag är främst företag och offentlig sektor men det kan även vara andra aktörer inom innovationssystemet. 

Vi jobbar även direkt med enskilda företag för att utveckla innovationsförmågan genom t.ex. implementering av olika verktyg och processer. 

Att jobba med oss innebär att vi tar en helhetssyn kring behovet och samarbetar med partners både externt och inom RISE för att komma till rätt lösning. 


Kontaktperson

Carina Gatzinsky

Utbildningschef

+46 10 516 67 22
carina.gatzinsky@ri.se

Läs mer om Carina

Relaterat

Projekt

Livsmedels­acceleratorn - en kontaktskapare och lots

Livsmedelsacceleratorn arbetar för att stärka förutsättningarna för de små och medelstora livsmedelsföretag som finns i Västra Götaland för att skapa hållbar utveckling och tillväxt i Västra Götalands livsmedelsbransch.
Projekt

Innovationstjänster för små och medelstora företag

Innovationstjänster ökar din långsiktiga konkurrenskraft. Vi hjälper ditt företag att lyckas bortom dagens affär och utveckla er som företag. Deltagare i projektet coachas att stärka sin förmåga att skapa nya innovationer som ger …
Projekt

SAMLA – SAMutveckling för Livsmedelsbranschens Acceleration

Med väl utvecklad infrastruktur för innovation kan Sverige visa vägen till framtidens livsmedelssystem! I SAMLA förenas, förstärks & kompletteras de innovationsstödjande verksamheter som finns regionalt och nationellt. Så ges …
Projekt

Enterprise Europe Network

Internationalisering är en möjlighet för ökad konkurrenskraft. Genom Enterprise Europe Network får små och medelstora företag rådgivning och stöd att hitta nya finansieringsmöjligheter och affärssamarbeten för att vidga marknaden …
Projekt

Replicable business models for modern rural economies

RUBIZMO’s experter från Europa kommer att analysera framgångar och motgångar från 100-tals företag i den europeiska landsbygden. Genom att granska dessa i ett sammanhang med deras nätverk, kommer vi att identifiera ”hotspots” hos…