Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo
Maskinsäkerhet och säkra styrsystem

Maskinsäkerhet och säkra styrsystem – grundkurs

Välkommen till en tvådagarskurs som ger både generell kunskap kring Maskindirektivet/CE-märkning för maskiner samt mer fördjupad kunskap kring hur man tillämpar ISO 13849-1 för de skyddsfunktioner man identifierat i sin riskanalys. Kursen hålls gemensamt av SMPs experter inom Maskindirektiv/CE-märkning och RISE experter inom maskinstyrningar och ISO 13849-1.

Oavsett om man tillverkar ett styrsystem eller bygger ihop en komplett maskin är det viktigt att ha förståelse kring vilka krav som ställs. Syftet med kursen är att ge ökad förståelse hela vägen från lagkraven i Maskindirektivet till praktisk tillämpning av de tekniska kraven i ISO 13849-1 samt hur dessa krav förhåller sig till varandra.

Maskindirektivet/CE-märkning
Vad det gäller Maskindirektivet/CE-märkning är det viktigt att få kunskap om vilka delar som är viktiga beroende på om du är tillverkare av en del av en komplett maskin eller den driftklara maskinen.

Riskanalysen
Att man behöver genomföra en riskanalys är en central del av Maskindirektivet. Om man i riskanalysen kommer fram till att man vill reducera riskerna med hjälp av skyddsfunktioner realiserade med hjälp av styrsystem så behöver man gå vidare och tillämpa ISO 13849-1.

Mål och syfte

Ge en överblick kring Maskindirektivet och vilka krav det ställs kring CE-märkning av en maskin samt övergripande förklara vilka elsäkerhetskrav det ställs på en maskin enligt EN 60204-1. Dessutom kommer kursen förklara hur man arbetat vidare med identifierade skyddsfunktioner och förklara hur man tillämpar EN ISO 13849-1 för dessa.

Målgrupp

Teknisk chef, underhållschef, konstruktörer, arbetsmiljöansvariga, säkerhetschefer, drift och underhållspersonal.

Föreläsare

Johan Hedberg - RISE 

Peter Holmgren - RISE 

Innehåll

Dag 1

 • Maskindirektivets hälso- och säkerhetskrav
 • Teknisk dokumentation, försäkran och bruksanvisning
 • CE-märkningsprocessen för enstaka och sammanbyggda maskiner (maskinlinjer)
 • Ansvar, provning och besiktning
 • Introduktion till EN 60204-1

Dag 2

 • Riskanalys för komplett maskin enligt ISO 12100
 • Förstå skillnaden mellan skyddsfunktioner och grundfunktioner
 • Hur går man tillväga vid bestämning av PLr enligt ISO 13849-1?
 • Varför är det viktigt att specificera hur skyddsfunktionen är tänkt att fungera
 • Förklara hur de olika parametrarna kategori, MTTFd och DC hänger ihop
 • Vad behöver man tänka på vad det gäller framtagning av programvara och hur kraven skiljer sig åt om man konstruerar ett styrsystem jämfört med om man endast utvecklar applikationsprogramvara till ett säkerhets-PLC
 • Hur skall man gå till väga för att kontrollera att den färdig konstruerade skyddsfunktionen verkligen fungerar som man tänkt sig?

Praktisk information

Tid

27 okt 2020 - 28 okt 2020

Kommun

Borås stad

Plats

Kursen kommer att hållas online via Teams, länk kommer att skickas ut dagen innan.

Typ av arrangemang

Kurs, Webbaserad

Validering

Kursintyg

Anmälningsinformation

Avgift

9 000 SEK exklusive moms

Betalningsinformation

Kursavgiften faktureras.

Sista anmälningsdatum

21 okt 2020

Bokningsvillkor

En bekräftelse skickas via e-post så snart vi tagit emot din anmälan till arrangemanget. Vi skickar faktura på deltagaravgiften.

Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in aktuellt arrangemang vilket i sådana fall meddelas snarast.

Avbokning kan göras utan kostnad upp till 14 dagar före arrangemangets start. Återbud därefter, fram till 7 dagar före start, debiteras med halva avgiften. Vid senare återbud debiteras hela avgiften. Om du får förhinder får du gärna skicka en ersättare som tar din plats.

Anmäl dig här

Behandling av dina personuppgifter

Ansvarig

Johan Hedberg

Enhetschef

+46 10 516 50 71
johan.hedberg@ri.se

Läs mer om Johan

Administratör

Elisabeth Smedberg

Administratör

+46 10 516 53 84
elisabeth.smedberg@ri.se

Läs mer om Elisabeth