Hoppa till huvudinnehåll
RISE logo

Jämförelsemätning

Bli säker på dina mätningar genom att jämföra dig med andra. Kursen ger dig kunskaper att använda jämförelsemätningar som hjälp i dina mätningar.

Jämförelsemätning är ett verktyg, en metod att jämföra kvalitet och prestanda vid olika laboratorier och mätplatser. ISO-standarder rekommenderar och Swedac uppmanar laboratorier att delta i jämförelsemätningar för att demonstrera sin kapabilitet. Ibland uppstår diskussion kring vad en jämförelsemätning är och vad som krävs för att den skall kunna kvalificera ett laboratoriums arbetssätt.

Mål och syfte

Kursdagens målsättning är att skapa förutsättningar för att effektivt utnyttja jämförelsemätningar som ett kvalitetsverktyg, bland annat genom insikt i ISO/IEC 17043:2010 och den tidigare ILAC G13.

Målgrupp

Laboratorier (med och utan ackreditering), mätplatser, bedömare, ackrediteringsorgan samt i viss mån "arrangörer av egna jämförelsemätningar".

Föreläsare

Magnus Holmgren, RISE Kvalitet

Eskil Sahlin, RISE Kemi

Fredrik Arrhén, RISE Mätteknik

Innehåll

Teknikområden som berörs är kraft, massa, temperatur, flöde, el och tryck (under kursdagen kommer exempel från några av dessa områden att presenteras) och föredragshållarna har långvarig erfarenhet som tekniska bedömare.

Tisdag 24 januari
09.00   Samling, registrering och kaffe

Kompetensprövningar som kvalitetssäkring enligt ISO/IEC 17025

Att använda kompetensprövning som ett verktyg. Hur påverkas vi av nya krav i ISO 17025 och ändringar i ILAC-, EA- och SWEDAC-dokument? Även de administrativa delarna i ISO 17043 tas upp.

Grunder, principer och standarder

Vad är en jämförelsemätning, hur identifierar man lämpliga jämförelser, hur genomför man dem och hur tolkar/använder man resultatet? ISO 13528 (beräkningsmetoder i jämförelser) och motsvarande delar i ISO 17043 gås igenom.

Jämförelsemätningar inom kemiområdet

Översikt om metoder och material som används för kemilaboratorier. Genomgång av material från EA-4/18 .

Kraven på ett ackrediterat laboratorium

I vissa fall ingår regelbundna jämförelsemätningar i de krav ackrediteringsorganen ställer på ett ackrediterat lab. I dessa fall finns en del formella detaljkrav att tänka på för att jämförelsen ska kunna tillgodoräknas. Dessutom får du exempel på hur en tillsyn/bedömning kan gå till, och hur resultaten från utförda jämförelsemätningar vägs in i den totala bilden.

Metoder och hantering av utrustning och resultat. Hur man arrangerar interna jämförelser.

Valbar övning inom provning eller kalibrering (indelning i subdiscipliner, räkneövningar, utvärderingar etc)

Utvärdering av övningar och diskussion    

 16:30 ca   Kursen avslutas

Program

Praktisk information

Tid

3 sep 2019, 09:00 - 16:30

Kommun

Borås stad

Arrangör

RISE Research Institutes of Sweden

Typ av evenemang

Kurs

Validering

Kursintyg

Avgift

6 950 SEK excluding VAT

Betalningsinformation

Faktureras efter avslutad kurs

Sista anmälningsdatum

22 aug 2019

Registrera dig här

Plats

RISE, Hus 1, Archimedes, Brinellgatan 4, Borås

Mat och logi

Boka hotellrum

Ett antal rum finns förbokade på Hotell Borås Best Western till rabatterat pris. Använd bokningskod - RISE - sista bokningsdatum är 22 augusti 2019; efter detta datum går det att boka i mån av plats.

Klicka  på länken: https://www.bestwestern.com/en_US/book/hotel-rooms.88060.html?groupId=4N3RX7Y9

Bokningsvillkor

Anmäl dig senast 22 augusti. Anmälan är bindande. Avbokning kan göras upp till 14 dagar före kursstart utan kostnad. Återbud därefter, fram till 7 dagar före kursstart, debiteras med halva avgiften. Vid senare återbud debiteras hela avgiften. Om du får förhinder får du gärna skicka en ersättare. Deltagarantalet är begränsat. Vid för lågt deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in aktuellt arrangemang vilket i sådana fall meddelas senast dagen efter sista anmälningsdag.

Koordinator

Fredrik Arrhén

Civilingenjör

+46 10 516 56 24
fredrik.arrhen@ri.se

Läs mer om Fredrik

Christine Bruseborn

Administratör

Christine Bruseborn

Administratör

+46 10 516 59 19
christine.bruseborn@ri.se

Läs mer om Christine